Новини

От понеделник - приемни дни и на ОбС

петък, 17 септември 2010 ЦРОЗ

Общински съвет Златоград  организира собствени приемни дни, които ще се провеждат всеки  понеделник, от 10 часа в залата на Общински съвет, с участие на общински съветници и специалисти от администрацията. Стартирането на инициативата е на  20 септември, като предварително е изготвен списък на ангажирани експерти. 

Тази стъпка е резултат на  недопускане от  кмета на Община Златоград, на общински съветници, вкл и на заместник председателя на Общински съвет Златоград, за участие в приемните си дни.  Участието на общински съветници в приемния ден на кмета на общината е право и възможност, залегнала в Правилника за организацията и дейността на ОбС и взаимодействието му с Общинската администрация. Това е практика, прилагана в  Златоград, в продължение на  7 години. В резултат на тази и подобни практики Община Златоград бе номинирана и наградена с Приз за „прозрачна община" от Фондация за прозрачни регламенти  по време на общото събрание на Националното сдружение на общините-2010.  Загърбването с лека ръка от страна на кмета на общината на подобни традиционни, утвърдени и нормативно залегнали инструменти  за взаимодействие, се възприема  като тенденциозно отношение от страна на кмета на общината спрямо ОбС, като  неспазване на местната нормативна база и  като отказ от прозрачност за провежданото управление. Подобна стъпка  и стремеж гражданите да се приемат "на четири очи" не съдейства за обективност при решаване на поставените проблеми, а поражда съмнения за корупционни практики и упражняване на влияние. 

С организирането на собствени приемни дни, ОбС Златоград очаква да се гарантира по-голяма прозрачност и проблемите на гражданите по-бързо да достигат  до своето разрешаване.

До края на месец септември, крайно нуждаещите се от общината могат да заявяват искания до Общински съвет Златоград за еднократна помощ. Средствата се осигуряват за сметка на месечните заплати на общинските съветници. Молбите са в свободна форма и се подават в деловодството на ОбС. Типова бланка може да бъде изтеглена и от тук : http://www.zlatograd.bg/docs/obs_grafici/Molba%20Pomoshti%20ObS.doc