Новини

Не ни трябва общинска аптека, отсичат Сидеровци

четвъртък, 02 септември 2010 Златоградски вестник Златоградски вестник
 

Очаквано общинските съветници отхвърлиха докладната записка на кмета на общината за създаване на общинска аптека като ново търговско дружество.

Както писахме в предния брой на вестника, председателят на ОбС на няколко пъти отказваше да включи такава точка в дневния ред, с което местният орган само подритваше проблема „под чергата”, правейки се, че такъв не съществува. В същото време почти година в Златоград маса нуждаещи се хора срещат сериозни трудности в осигуряването на лекарства, тъй като местните аптеки не сключват договори с РЗОК. Като причина се сочат забавените плащания от Здравната каса към аптеките. Така всички, които могат да получат лекарствата си безплатно, са принудени да ги търсят в съседни общини, чийто аптеки имат своите договори с Касата.

Мое задължение е да търся варианти за решаване на този проблем, заявява кметът и едно от решенията е да се създаде общинско дружество, което да сключи договор с РЗОК-Смолян. На обратно мнение бяха съветниците на Сидеров и Чингаров, според които кметът трябва да продължи да се моли на двете местни аптеки да сключат договорите си. Нещо повече – като част от тяхната лична война с кмета на общината, те предложиха контрапроект, според който общината да създаде общинско строително дружество и общинско дружество за счетоводни услуги... Наглост, напълно съответстваща на морала на въпросните лица, за да бъде коментирана.

Междувременно стана известен и друг вариант за изход от създалата се ситуация – проявен е интерес от аптекари от Смолян, готови да открият в Златоград своя аптека, работеща със Здравната каса. Дори са определили и помещението в центъра на града, където тя ще се помещава, казват от администрацията.

(Бр. 12/2010 на „Златоградски вестник”)