Новини

Крокодилските поплаци на съветничката Кръстева

четвъртък, 02 септември 2010 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

 

На последното заседание на ОбС съветничката Емилия Кръстева демонстрира здрав контрол и загриженост за общинските финанси – за пореден път се занима с разходите на кмета за телефонни разговори, убивайки още един час обществено време.

Всеки месец говорите все повече и повече, г-н кмете, изговорили сте двойно повече от миналия месец и тройно повече от по-предишния месец - кара се не на шега загрижената Кръстева – тон, тутакси възприет и от другите ханъмки, за да подпомогнат убиването на час и нещо безсмислени прения.

За да е наясно обаче читателят, че това са крокодилски поплаци и че на същите ханъми, воглаве с Кръстева, не само не им нито пука, но и ни най-малко не им дреме за общинските финанси, даваме следните факти.

През януари и февруари на 2009 г., Емилия Кръстева е получавала брутна заплата като съветник в размер на 187 лв. Още през март същата година тя вече получава 320 лв. месечна брутна заплата, която сума продължава да получава до края на годината, за да дойде ден, когато от януари 2010 г. и до днес вече започва да получава 350 лв. брутна заплата месечно. Това показва справка в касата на общината, но тайно, тъй като председателят Чингаров е забранил всякакъв досег с получаваните от него и от съветниците суми.

Затова диво покачване на заплатата си Кръстева обаче не се бунтува! Никак не бе загрижена тя, когато гласуваха на председателя си, вместо 50% от заплатата на кмета, колкото са вземали всички председатели преди него, да получава 100% от нея (1200 лв. месечно), гласувайки му законно мотаене из общината 6 часа дневно...

На Кръстева и останалите словоблудци около общинската трапеза не им мигна окото за общинските финанси, когато гласуваха бюджетът на ОбС за 2010 да се повиши на 116 000 лв., при около 72 хил. лв. през 2009 г. Защо тогава Кръстева се вайка за телефонните разговори на кмета, никак не е ясно, след като с нейната подкрепа и гласуване перо „Материали” в бюджета на ОбС бе завишен на 7350 лв., от скромните 860 лв. през 2009...

Стига лицемерие, Кръстева! Телефонният ти поплак за някакви пари е толкова жалък на фона на безобразията, които приемате с Чаушев и Чингаров, за да източвате и обезкръвявате общината, че просто няма накъде!

И пак заради информираността на читателите ни, за да знае с кого си има работа, ще добавим, че с гласовете на такива като Кръстева бе прието средствата по перо издръжка на ОбС да е 18 200 лв., където са и 4500 лв. камандировки на „Чингаров & Ко в страната и чужбина...

При тези канибалски суми, изтичащи буквално от джобовете на всички нас към техните лични джобове, да оплакваш телефонните разговори на кмета на всяко заседание като фатални за общинската хазна, не е просто неприлично. То е отвратително лицемерие. Това ще бъде и причината един ден златоградският избирател да заплюе веднъж завинаги всички тези бюджетни хрантутници, а не да приема по списък 20-те им лева за гласуване...

 

(Бр. 12/2010 на „Златоградски вестник”)