Новини

Средствата за възнаграждението на Председателя на ОбС и съветниците се предоставят на крайно нуждаещи се

сряда, 01 септември 2010 ЦРОЗ

Председателят на ОбС Пламен Чингаров и  общинските съветници в Златоград се отказаха от месечното си възнаграждение, което  ще бъде  предоставено на крайно нуждаещи се лица и семейства от общината, след постъпили от тях молби до ОбС. Паралелно с това те продължават да изпълняват своите ангажименти. Приетото решение Д703 от 20 август е във връзка с актуализацията на общински бюджет 2010 и предприетите от ОбС антикризисни мерки. В него се казва:

1. ОбС Златоград, на основание чл.26 ал. 1 и  чл. 34  ал. 1   от ЗМСМА, възлага на ОбА  да не начислява и изплаща  възнагражденията  на Председателя на ОбС и на общинските съветници  от Община Златоград за един месец, както и предвидените осигуровки за същите.

2. Сумата от неначислени възнаграждения и осигуровки по т.1 да се предостави  на крайно нуждаещи се лица и семейства от Община Златоград, след постъпили от тях молби до ОбС.

3. Срокът за подаване на молби на крайно нуждаещи се е 30 септември 2010г. в деловодството на Общински съвет. 

В писмо на Председателя на ОбС от 01 септември 2010 е предложено на Областния управител и заместник областните управители, в знак на солидарност също да заделят възнагражденията си за крайно нуждаещи се семейства от Златоград или друга община на областта.

Типова бланка за молба от крайно нуждаещи се, може да бъде изтеглена от официалния сайт на Община Златоград- раздел “Общински съвет“, меню “Дневен ред, Стенограми”,

както и  на адрес                 http://www.zlatograd.bg/?pid=3,208