Новини

Заем за общински проект

сряда, 30 юни 2010 ЦРОЗ
 

В рамките на проект за енергийноефективни мерки в образователната инфраструктура по ОПРР, в Община Златоград се извършиха ремонтни дейности и реконструкция в три общински училища. Поради липсата на официална информация от МРРБ в течение на година относно представените от общината  отчети и междинни  искания  за възстановяване на средства, в докладна записка на кмета на общината до общинските съветници се казва, че съществуват обективни обстоятелства от административен и финансов характер, които водят до невъзможност да се финализира проекта изцяло без допълнително финансиране. Това е втората стъпка за „спасяване" на проекта след подписаното удължаване на срока на проекта с 4 месеца.  По този повод Общински съвет,  със свое решение на редовното си заседание през юни,  даде съгласие кредита на Общината по ФЛАГ  да се увеличи от 250 хил лв  на 526  хил лв за целите на проекта, както   и да се трансформира от дългосрочен в краткосрочен.

От Държавен фонд „Земеделие"  също  се бавят с   произнасянето по  процедурата за обществени поръчки за  одобрените проекти от Програмата за развитие на селските райони. На практика това не позволява стартиране на конкретни  дейности по проекта на община Златоград за рехабилитация на градски парк в централната част на града.  Местният бизнес е обезпокоен  от мудността, с която  се реализират ключови проекти  за общината  и разнопосочните сигнали, които МРРБ дава във връзка с реализацията на проекта за „топлата вода".