Новини

Макар и с тлъсти заплати, общинарите от ОбС бойкотират важни решения

сряда, 09 юни 2010 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Още преди старта си, одобреният по Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ проект „Рехабилитация на градския парк в Златоград”, е заплашен от провал - общинският съвет не се събра своевременно, за да промени свое старо решение, според което авансовата сума, която общината може да вземе по програмата, е само 20 на сто от стойността на проекта. Така местният строителен бизнес остава без реален шанс за участие в реализацията на проекта. Защото при сегашните условия ще могат да участват само големи строителни фирми от страната.

Това информират от общинската администрация, според която промени в нормативната база на ПРСР, настъпили през месец февруари 2010 г., дадоха възможност на общините в срок до 23 март т. г., за реализация на одобрените проекти по Програмата да получат авансово плащане в размер на 50%, вместо досегашните 20 на сто. След сключване на анекс с ДФ „Земеделие” и задължителното решение на Общинския съвет, община Златоград имаше възможност да получи авансово 820 254 лв.(50%), вместо разрешената по-рано сума от 328 101,60 лв. (20%).

Двата поредни опита за провеждане на извънредно заседание на общинския съвет в рамките на два дни - 18 и 19 март, бяха провалени. Причината се свързва или с изключителната ангажираност на местните депутати, или с неотчитане важността на предложения от кмета проект за решение. В крайна сметка, поради липса на кворум на насрочените две извънредни заседания, така и не се стигна до разискване и вземане на необходимото решение. Това поставя кмета на общината в изключително неблагоприятната ситуация да възложи процедура за избор на изпълнител, в която реален шанс да изпълнят проектните дейности ще имат само фирмите с по-голям капитал и опит в строителството и много по-малки възможности  за участие ще има местният бизнес.

Упорството на съветниците да не разгледат проблема е причина сега община Златоград да кандидатства за по-голям финансов кредит - в размер на 492 152,40 лв. (разликата от 30%), които ще бъдат необходими за разплащане на строителните дейности при изпълнение на проекта, преди тези средства да бъдат възстановени от ДФ „Земеделие”, казват от общинската администрация. По правилник заседанията на ОбС са веднъж в месеца, но в него има залегнала опция за извънредни заседания, които председателят или зам.-председателят свиква в екстрени ситуации -обикновено когато трябва да се реши нещо спешно, свързано със спазването на определен срок, идващ от централни ведомства. Какъвто е и изложеният случай.

Проблемът обаче явно е в това, че пак според правилника за работа на ОбС, извънредните заседания не са платени за общинарите, както е с редовните сесии. В миналия брой изнесохме, че според взети решения през февруари 2009, съветниците са гласували да получават тавана на месечните заплати, позволени им по закон. Така вместо 120-150 лв., каквито вземаха дотогава, сега общинарите вземат по 350-400 лв. месечно, а председателят Пламен Чингаров за първи път в историята на местния орган за самоуправление получава 1200 лв. месечно. Това предизвика остра обществена реакция и организиране на масова подписка за намаляване на заплатите им, която да бъде внесена до кмета и общинският съвет за произнасяне. 

 

Реакции по темата от местния интернет форум.

 

. За да не разрешат на Вакльо Ефимов да продължи договора си за наем в бутката за закуски в училището, се събраха всички на извънредно заседание. Но за да гласуват авансово плащане за проекта за парка в размер на 800 хил. лв., които държавата ги дава безвъзмездно на общината, не можаха да се съберат на два пъти!. Тц, тц... Пълна безотговорност.

. И сега кажете кои са тези общински съветници, толкова ангажирани със "спасяването на света", та не могат да идат на заседание!. Много ми е интересно за какво тогава се водят общински съветници, като не могат да си вършат работата качествено! Явно не ги интересува нищо, свързано с подобряването на нашия град, или ги интересува само заплатата, която им се плаща там.

. Питам се какво правят такива хора там? Нима нашият град не притежава други кадърни личности които да я вършат тази работа? Или кръгът се свива до определени лица... Ако се продължава в същия дух, скоро града ни няма да бъде град, а само едно голямо село.

 

(Бр. 6/2010 на „Златоградски вестник”)