Новини

Граждани в акция за намаляване заплатите на общинските съветници

понеделник, 07 юни 2010 Златоградски вестник Златоградски вестник
 

+ Отглас по повод: „Общинарите в ОбС пак с огромни заплати, вихрят небивало източване на средства” (бр. 3 на ЗВ от 2010 г.)

 

Подписка, в която се подписаха стотици граждани, тръгна в общината след публикацията в бр. 3 от тази година на „Златоградски вестник”, в която се изнасяха данни за новогласуваните месечни заплати на общинските съветници и председателя на общинския съвет. От нея бе видно как в условията на финансова, икономическа и социална криза, обхванала цялата страна, когато и в нашата община се увеличава безработицата, а маса хора напускат града и съставните му села в търсене на препитание във вътрешността на страната, а все по-често и в чужбина, нашите избраници безмилостно и тихомълком си увеличават заплатите, за да вземат тавана от полагащото се по закон. Така всеки от съветниците взема 350-400 лв. месечно, а председателят им Пламен Чингаров си е позволил огромен бюджет от 116 хил. лв., в които 1200 лв. лична месечна заплата, плюс 4500 лв. за командировки в страната и чужбина, плюс 7400 лв. за перо „Материали” и прочие разхищения, се казва в предисловието към подписката. И още:

„Това за нас, като граждани и данъкоплатци в общината, които трябва да осигуряват този паричен ресурс, когато в цялата страна се орязват публични разходи, за да има средства за най-належащи плащания като пенсии, лекарства, издръжка на безработни и т. н., е категорично неприемливо и изразяваме своя протест срещу своеволията на съветниците да получават тези огромни заплати, облечени уж в законна форма”.

Настоява се членовете на общинския съвет в Златоград и техния председател да поемат своята отговорност в тази кризисна за страната година и „да проявят поне малка солидарност с нас, обикновените хора, които ежедневно понасяме тежестите на кризата в страната”.

Предложенията на гражданите е общинарите да се вслушат в техния глас и да прегласуват решенията си от февруари миналата година и така „да намалят общинските ресурси, които насочват към своите джобове”.

30% от средната брутна заплата в общинската администрация да получават общинските съветници, вместо 60 на сто, както са си гласували, е първото им предложение; второто е председателят на ОбС да получава месечна заплата както всички останали председатели досега, а именно 50% от заплатата на кмета, вместо 75 на сто, както е в момента.

Подписката ще бъде внесена в ОбС, като се иска гласуването по нея да стане още на мартенското заседание, при това то да се извърши поименно от съветниците, за да знаят избирателите кой как е гласувал по предложенията им.

Интересен момент при осъществяването на гражданската акция е факта, че някои от хората отказвали да се подпишат, защото не са записани искания за съкращения и в общинската администрация, където според тях трябва да отпаднат минимум четири-пет чиновника на общинска издръжка. Недоволните предлагат веднага да отпадне позицията на втори зам.-кмет в общината, с което кметът да даде тон за действителната необходимост от орязване на публичните местни разходи, към които той също е съпричастен.  

„Подкрепяме искането си с настоящата подписка, водени от отговорността си на граждани, на които не им е все едно какви средства влизат в общината и за какво се изразходват те – за да се решават проблемите ни, или да се източват от 17 души, доказващи с всяка сесия, че мислят само и единствено колко пари да присвоят за себе си и как по-ефикасно да стане това”, пишат в „преамбюла” към подписката си златоградчани.

Междувременно разбрахме от съветник, несъгласен с увеличението на заплатите им, че много от лакомниците са паникьсани и не на шега уплашени от акцията на гражданите и на нерегламентираните им сбирки в заведението „Еро” не можели да се разберат как да реагират, когато подписката бъде внесена. Засега първата им реакция е била да обвинят кмета, че стоял зад организацията на подписката, защото не можел да им осигури заплатите, а според източникът ни, най-вероятно е председателят Чингаров да отлага внасянето й в дневния ред на заседанията на Съвета, за да може по-дълго да получава 1200 лв. месечна заплата.

 

(Бр. 6/2010 на „Златоградски вестник”)