Новини

Честит 24-май !

понеделник, 24 май 2010 ЦРОЗ

От най-малките ученици  до най-мъдрите просветители се включиха в отбелязването в Златоград на най-светлия български празник  - 24 май  - деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. В атмосферата на Взаимното училище, дарявало родолюбиви искри в далечните години, с по-голяма сила  бяха осмислени  думите „Върви  народе възродени". В този ден обществото отправя заслужена и  искрена   благодарност за грижите и усилията към всички   учители, педагози, просветни дейци, възпитатели,  читалищни деятели, самодейци, артисти, танцьори,  певци, библиотекари, образователни и културни мениджъри, които с  делата си доказат, че „.. науката е слънце, което във душите грей!"

По време на празника бяха обявени и наградените от Общински съвет педагози и читалищни дейци, за постигнати резултати в  организирането, изпълнението  и управлението на учебно-възпитателната,  културно-просветната и духовна дейност. Това са :

ОУ В Левски" гр. Златоград:

-      Милко Башев - директор

-      Елка  Демерджиева - начален учител;

-      Юлия  Кюртева -  педагогически съветник;

-      Мирослава  Мемова -  учител по математика

-      Елка  Дюлгерова - възпитател.

СОУ "Антим І" гр. Златоград:

-      Жечка Хаджийска - директор

-      Ирина Симеонова - учител по география;

-      Елза Сиракулева - учител по български език и литература;

-      Невена Джамбазова - учител по бълг. език и литература;

-      Наталия  Стоилкова - учител по англ. език.

-      Елена Кирева - ст. учител по немски език

СОУ "Св. Княз Борис І" с. Старцево

-      Елеонора Борисова - учител по бълг. език и литература;

-   Христо  Бодуров - учител по физическо възпитание и  спорт, химия и биология

-    Искра Джандева - начален учител;

-    Минка Кюлевчиева - начален учител.

ПГ  "Хр. Ботев "  гр. Златоград:

-    Светла  Лазарова - учител по английски език;

- Калина Щърбова - преподавател от направление "Хотелиерство,    ресторантьорство и кетъринг".

ОУ  "Св. Св. Кирил и Методий" с. Долен:

Стойчо Митков Хаджиев - учител по математика

ОУ "В. Левски" с. Ерма река:

- Нина Пашова - директор ;

- Искра Топова - гл. учител информационни технологии

-  Емилия Александрова - учител по български език и литература и история.

ЦДГ "Снежанка" гр. Златоград:

-      Валентина Радулова-главен учител в ЦДГ "Снежанка"

ЦДГ "Радост" гр. Златоград:

-      Минка  Чемпова - детски старши учител.

ЦДГ "Детски свят" гр. Долен:

-      Северина Ангелова - детски  учител.

ЦДГ "Щастливо детство" с. Старцево:

-      Ана  Мемова - за добри професионални успехи.

ОНЧ "Просвета", гр. Златоград

- Розина Анджерова - активен читалищен деец,  ръководител на  Дамска певческа формация "Надежда"

НЧ "Искра", с. Долен

-      Данчо Славов - активен читалищен деец,инициатор и организатор на кукерска група  

Специални номинации от Министерството на образованието, младежта и науката получиха ученици и учители, допринесли за пълноценната учебна и извънучебна  изява на младежите  от Златоград, сред които класираните за националните олимпиади по информациони технологии и немски език, участниците в проект по програма Коменски, най-младия министър в симулативната игра „Модел на ЕС-2010" - Ромина Арнаудова  и разбира се - републиканските шампиони по баскетбол за учащи - отбора на СОУ „Антим І" с треньор Румен Ушев.