Новини

Още за рекламите и туризма

четвъртък, 20 май 2010 ЦРОЗ

Със своя докладна записка, кметът на община Златоград  предложи на Общински съвет  да бъде отменена действащата Наредба за рекламните материали и да се приеме нова Наредба  за рекламната дейност на територията на общината. С това той  сам опроверга  твърденията си, изразени  по местни медии и пред консултативния съвет по туризъм в началото на годината, за липса на местна наредба за рекламите.

Новата наредба за рекламната дейност бе приета на извънредно заседание на Общински съвет Златоград в началото на месец май,  влиза  в сила от 01 юни 2010 и регламентира видовете рекламно-информационни елементи,   местата  и реда за поставяне на реклами,  както и наемната тарифа.  Пълният текст е публикуван в сайта на общината. (http://www.zlatograd.bg/docs/naredbi/Naredba%2003_Zlatograd_reklama_2010.pdf)

Смята се, че новите текстове съответстват  на  актуалната законова  база. В общината не са постъпили писмени заявления за поставяне на рекламни материали и липсва обективен показател за  проявен засилен инвеститорски интерес за реклама, но от администрацията очакват той да нарасне  след отваряне на ГКПП Златоград.

Общински съвет  одобри  средствата от  туристическа такса  да бъдат разпределени за поставяне на указателни и информационни табели (2000 лв.), за ТВ  и радио реклама на Златоград (1400 лв.), за  реклама в списание "Черга БГ" ( 600 лв.). За месец април са декларирани 800 лв  за туристическа такса, при леглова база от около 400 легла.  Въпреки, че април  е месецът  с най-високи постъпления,  три от хотелите не са платили или декларирали нито стотинка.