Новини

Как се стопанисва пространството около Дневен център “Зора” ?

вторник, 18 май 2010 ЦРОЗ

На извънредното си заседание, ОбС Златоград разгледа изявление на общинския съветник Нина Пашова относно  завършените строителни дейности по разширение на Дневен център „Зора" за  деца и младежи със специални потребности,  както и дейностите по облагородяването на дворното място. В изявлението се казва:  „ В правото си на съветник,  реших да прегледам лично какво е действителното състояние. Какво беше моето изумление и  душевен потрес, когато пристигнах сутринта в 9 часа на 3 май?  Видях, че беседката я има най-после и, че е красива, но е мръсна и пълна с боклуци.  Имаше и люлки, но едната вече беше със счупена дъска, имаше и баскетболен кош, но с прокъсана вече мрежа, а малката футболна врата беше вътре и заемаше  едно от  новите малки помещения, защото очевидно персоналът се безпокоеше, че и тя няма да оцелее дълго. Около тези уреди нямаше зеленина, а просто една неугледна площ, по която бяха разхвърлени хартии, карти за игра, фасове, празни бутилки. Разбрах от директорката и от някои от младежите, умеещи да общуват вербално, че това състояние е благодарение на нашите ученици без увреждания, които имат осигурени в училищните дворове спортни уреди, имат и физкултурни салони, имат и баскетболна градска площадка. Осигурени и от държавни и от общински средства, събрани и от данъците и таксите  и на родителите на децата със специални потребности. Всеки ден картинката е една и съща, въпреки че леличката, която трябва да обслужва децата от центъра почиства заедно с някои от по-големите нанесените ежедневни поразии от ученици. Макар че директорката  на центъра се е обърнала с докладна към различни институции - община, училища и полиция, реакция не е получила. Дори в двора на центъра продължават да идват деца и между 15-16 часа по време на обедната почивка на някои от децата. Убедих се, че в 17 часа, вече имаше няколко ученици, които ми отговориха, че в този момент уредите не се ползват от младежите от центъра. Забележете нито едно от тях не идва, за да се срещне или играе с децата от центъра, просто идва да ползва безогледно техните малки и закъснели придобивки, получени с огромните усилия и унижения на шепа засегнати от този житейски проблем хора.

Питам се - специалните деца и младежи, наистина ли ще продължат да бъдат използвани и подритвани. Те имат право да бъдат не само равнопоставени с всички, а дори и привилегировани, защото не могат да се грижат сами за себе си и защото техните родители не са ги дали в дом, а се стремят да работят, за да осигурят ежедневните си нужди на семейството.

Наложи се същият ден да разговарям и със зам.-кмета и с администрацията, отговаряща по контрола на строителството и по облагородяването на двора и смятам, че техните констатации и препоръки ще се изпълнят от изпълнителите. Срещнах се с началника на полицията,  който в процеса на разговора се съгласи полицията да извършва контрол през нощните часове, когато там в беседката се събират ученици и се забавляват - не дотам по детски и оставят след себе си боклуци. Разговарях и с г-жа Башева в посока за превантивния контрол, да се ангажира и общинският секретар на  комисията за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.Ясно е, че трябва да действаме едновременно и в положителна посока всички институции и родители.  Очевидно е, че за учениците в Златоград баскетболните табла са недостатъчни и ще трябва да се потърсят  средства, за да се поставят баскетболни табла и кошове в централната част, та дано оставят дворното място на дневния център.

Уважаеми съграждани, много ми си иска да се разбере, че младежите и децата със специални потребности се лекуват не с хапчета, защото те не са болни в обикновения смисъл на думата, те се лекуват с много внимание и любов от всички в общността /не просто с еднократни дарения на шоколади и банани по Коледа/, а най-вече с прекарване на време и отдаване на внимание от страна на здравите деца към тях. Скъпи ученици, вие ежедневно използвате интернет за какво ли не, потърсете повече информация за децата със специални потребности, за да видите как се отнася цивилизования свят с тях и какви усилия се полагат днес ние да заприличаме на този свят."

По този повод бе прието решение на ОбС за  предприемане на   дейности  и осигуряване на финансиране за тях в посока опазване на имуществото на Дневен център "Зора".