Новини

Общинарите от ОбС пак с огромни заплати, вихрят небивало източване на средства

сряда, 05 май 2010 Златоградски вестник Златоградски вестник
 

С решение от 26 февруари миналата година общинските съветници са завишили двойно месечните си заплати и от 150-180 лв., които вземаха дотогава, вече година получават 350-400 лв., в зависимост от позицията на съветника в постоянните комисии.

Променена е и заплатата на председателя на ОбС Пламен Чингаров, който от 700-800 лв. до февруари м. г., вече получава около 1100 лв. Това става със специално решение за неговото възнаграждение, според което следва да работи в общината 6 часа дневно, за да подготвя едно заседание в месеца, и ще получава 75% от заплатата на кмета. Чингаров ще получава и за клас прослужено време – 1% за прослужена година според Кодекса на труда, а бюджетът на ОбС е нарастнал от 71 878 лв. през 2009, на 116 060 лв. през тази година. Командировките му в страната и чужбина също набъбват, като от 3000 лв. през м. г., за 2010 те стават 4500 лв. Освен това, ако миналата година е имал перо „Материали” за 860 лв., сега те са вече 7349 лв.

Преди време, в началото на мандата на този ОбС, публикувахме таблица с месечното възнаграждение на всеки съветник поименно. Сега обаче от администрацията ни отказаха такава, тъй като тогава Чингаров вдигнал скандал и забранил да се изнасят поименно заплатите им.

Пламен Чингаров е първият председател на ОбС в общината, който получава подобни суми – и лично, и служебно. Той е и първият председател в 100-годишната история на читалището в града, и единственият в областта председател на читалище, който получава месечна заплата за обществената длъжност, която заема там.

 

(Бр. 4/2010 на „Златоградски вестник”)