Новини

Антимовци търсят нови брегове с унгарски връстници

четвъртък, 14 януари 2010 ЦРОЗ
 

„Към нови брегове - Родопите и Трансданубия"  е името на проекта, който стартира   СОУ „Антим І"  в партньорство  с Гимназията по архитектура и строителство от  унгарския град Веспрем.  Проектът се изпълнява в рамките на програма „Учене през целия живот", по секторна програма „Коменски" за двустранно партньорство, като финансовата подкрепа е в размер на 11000 евро.

В рамките на година и половина, десет  ученици от немската езикова паралелка в 11 клас, с ръководител Елена Кирева ще работят съвместно с унгарските си връстници от гр.Веспрем, разположен до езерото Балатон,  на около  120 км от столицата Будапеща.

От името на учениците,  единадесетокласничката Румяна   презентира  дейностите по проекта. Те са   ориентирани в три тематични области -  „Регионът, в който живея", „Танци, музика, носии", „Празници и обичаи". Работният  език е немски. Проектът цели проучване и представяне на родните традиции и изкуства, изучаване на майчиния език на партньора, ученически обмен в двете страни и други. Ръководителят на проекта Елена Кирева представи възможностите  и изскванията на програмата, както и  предизвикателствата в  едногодишния процес на предварителна  подготовка на проектното предложение с унгарските партньори.

За реализирането на проекта,  българските участници ще бъдат подпомагани от учителски екип. С доверие и желание за помощ се включват и родителите. Според директора на училището Жечка Хаджийска,  с проекта се откриват нови пътища за интеркултурно образование, за насърчаване на взаимното опознаване на младите  европейци. Училището има традиции в подобни инициативи, реализирани в Северна Ирландия и Гърция. Възпитаниците на училището заслужават  да са участници в настоящия училищен проект,  който е  първият за Общината по програма „Коменски".

Участниците вече получиха и първите материали - редакторът на „Златоградски вестник" Ефим Ушев им подари новата си книга „Златоградски народни песни" и предостави достъп до богатия 20-годишен архив на вестника.

Председателят на Общински съвет Пламен Чингаров декларира готовността за сътрудничество и подкрепа, за популяризиране на резултатите и осигуряване на устойчивост. Пожела успех ан участниците в този конкретен елемент от общинския план за младежта.

Връзките на европейско ниво дават на ученици и учители възможност да разширят образователните си хоризонти, да осъзнаят глобалните взаимовръзки в съвременния свят, както и собствените си позиция и роля в тях. С проекта се откриват нови пътища за интеркултурно образование, за насърчаване на взаимното опознаване на млади европейци и градове, за развитие на езикови компетентности и  укрепване на европейското самосъзнание.