Новини

Нови възможности за читалищните библиотеки от Златоградска община

четвъртък, 24 декември 2009 ЦРОЗ

               На 23 декември, в навечерието на Коледните празници в Златоград се подписа четиристранно споразумение за сътрудничество между Министерство на културата на Република България, Програма на ООН за развитие,Общината и 3-те  читалища, които бяха одобрени за включване в етап 2009 г. на Програма „Глоб@лни библиотеки-България". За Златоградска община това са библиотеките на ОНЧ"Просвета" гр.Златоград, НЧ"Прогрес"- с. Старцево и НЧ"Орфей" - с. Ерма река. Още на 23 юни ОбС-Златоград даде съгласие с единодушно гласуване за кандидатстване на 3-те библиотеки за „Подбор на целеви библиотеки-2009 г. по програма „Глобални библиотеки-България"

               За етап 2009 г. на програмата бяха подадени кандидатури на 840 библиотеки от 245 общини в страната. За етап 2009 г. са избрани 455 библиотеки,одобрени за пълна подкрепа в рамките на субсидията на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс". Пълната подкрепа включва ИКТ оборудване и софтуер за потребители, обучителна програма за библиотечните работници, включването в кампании по застъпничество, работа в мрежа, разгласа на новите библиотечни услуги в периода 2010-2013 г.

             В присъствието на зам.кмета Елмира Угорлиева, Председателите на трите читалища - Пламен Чингаров, Данко Сребрев и Лиляна Профирова, подписаха  споразуменията и си пожелаха  успешно участие на библиотеките в програмата „Българските библиотеки-място за достъп до информация и комуникация за всеки" и превръщането им в истински информационни центрове. Защото мисията на фондация „Бил и Мелинда Гейтс"  е да предостави равен и лесен достъп до информация на всички граждани. Не случайно именно общественните библиотеки са избрани  да участват в програмата, защото те са дом за всички граждани, независимо от тяхната възраст,професия и социална принадлежност. И затова програмата си е поставила за цел  осигуряването на равнопоставен достъп до информация, знание, комуникационни и електронни услуги,чрез ползване на безплатен Интернет и други информационни и комуникационни технологии,за да се подпомогне приобщаването на гражданите към глобалното информационно общество,да се повиши качеството на живот и да се ускори развитието на гражданското общество.

         Зорка Хаджиева - гл. Библиотекар  на ОНЧ"Просвета" гр. Златоград  благодари на Ръководството на Общинска администрация и на Общински съвет Златоград, за съпричастността, която имат към проблемите на библиотеките от общината  и пожела занапред да бъде така. Участниците си пожелаха да посрещат с усмивка всички предизвикателства пред проекта и да ги решават съвместно 

Зорка Хаджиева