Новини

Задълженията, туристическата такса и платените паркинги

четвъртък, 10 декември 2009 ЦРОЗ

От информацията за неразплатените разходи на общината към края на октомври 2009, представена от администрацията за заседанието на Общински съвет, стана ясно, че за последния месец техният размер се е увеличил  със 76 хил.лв и трайно държи нивото от около 2,5 млн лв. Преди две години, този размер беше  1,5 млн лв. Във връзка с просрочията за неизплатени суми по ПУДООС от администрацията споделиха, че  тези средства ще постъпват поетапно, според възможностите на предприятието.

Приходите от туристическа такса  към 13.11.2009 са в размер на 3110 лв, от които  260 лв- за месец октомври. Според информацията,  са регистрирани са 351 легла, като някои от хотелите, като Енчевите страноприемници, все още нямат  разрешение за експлоатация.

При разглеждане  на  информация за постъпления от платени паркинги към 31.10.2009 г,  на  ноемврийското заседание на Общински съвет,  се докладва, че сумата от приходите за септември и за октомври от двата паркинга са  1471 лв. Стана ясно, че  до 01 ноември 2009 г.,  сумите са събирани без ДДС, а то следва  да бъде преведено.

Прието бе предложението за отмяна на платеното паркиране, след  внесена докладна  от шестима общински съветника.  Мотивите на вносителите са, че  към настоящия момент не е необходимо на всички възлови места да се въвеждат платени зони. Въвеждането на платените зони влияе негативно на  регулирането на движението. Масово се паркира върху тротоари,  зелени площи или по основните улици, особено в пазарните дни  Правени са ежедневни срещи с водачи на МПС, които се изказват негативно както по отношение на ОбА, така и по отношение на ОбС Златоград. Предложението  е направено  с една единствена цел -  да не се нарушава правото на гражданите. А  вслучая се смята, че  с  въведените платени парко места в общината, това право  е сериозно нарушено. Според вносителите,така обособените парко места в  Златоград,  са не само за  паркиране от страна на гражданите, но оскъпяват тяхното кафе,  хляб, покупки, услуги.  Това са все хора, които ползват МПС за да посетят хранителен магазин, да отидат до съответната държавна институция. На нито един паркинг не е указано, дали този платен паркинг  поема някакъв ангажимент относно охраната на самото превозно средство.

Бе коментирано, че откакто съществува Златоград, не е събирана такса за паркинги, въпреки че са предвиждани подобни мерки. Вносителите изтъкват в мотивите си,  че  настоящият момент,  на фона  наикономическата криза, не е подходящ за подобен експеримент, още повече ако се прави прибързано, масово и неаргументирано, както сега. Верно е, че са нужни приходи, но всичко ли трябва да бъде „изсмукано" от гражданите. Препоръчаха по-голяма активност за осигуряване на допълнително финансиране от специализирани програми за ограничаване на структурния дефицит и целеви фондове, по подобие на съседните общини. В ОбС бе връчена бе подписка, подписана от 619 души против платените паркинги.

Въпреки, че Кметът на общината възприе мотивите на съветниците  като лична обида и изрази съмнение в подписката, предложението за отмяна на  платените паркинги  бе прието от Общински съвет.

По-подробно за обсъжданията по тази може да се видите в  сайта на общината, на адрес:

http://www.zlatograd.bg/docs/obs_grafici/pitania.pdf