Новини

Електронните услуги по-близо до всеки

Thursday, 15 October 2009 ЦРОЗ
 

С всяка година и в Златоград все по-голяма популярност придобиват  възможностите на информационните технологиии за достъп до информация и оn-line услуги. Те се прилагат преди всичко от хора, които  ценят времето си  - не искат  да бъдат  ограничавани само в рамките на работното време на администрациите, не искат да зависят от настроението на служителите и знаят, че могат да свършат професионално задачите си без да им се налага пътуване до Смолян, Пловдив  или София.

Сравнително по-достъпни и по-евтини стават и  възможностите за ползване на  електронен подпис за лични  нужди или от фирмените управители. Отработени са възможностите за ползване на електронен подпис при подаване на документи и месечни справки по ДДС, ежемесечни декларации обр.1, 3 и 6 към НАП, данъчни и митнически  декларации, регистрация на трудови договори и прекратяването им,  справки от НОИ, отчети за статистика,  декларации за Сметна палата, заявления и жалби към Министерства и др.

Наред, че са по- достъпни,  възможността за ползване на електронен подпис е и по-евтина. С новата промоция , валидна за периода 14 Октомври - 13 Ноември 2009г., предоставяните услуги ще бъдат на цени -  10 ПЪТИ ПО- НИСКИ  (!!!) от  оферираните при стартиране на услугата -          само за 15,60 лв  с ДДС.

Необходимите документи от кандидатите за издаване на  удостоверение за универсален електронен подпис и смарт карта са :

  • Документ за самоличност (лична карта) на физическото лице, което се вписва в съдържанието на сертификата и е упълномощено да представлява юридическото лице - оригинал и копие, заверено от заявителя;
  • Само за фирми, които не са регистрирани в Търговския регистър на Агенция по вписванията са необходими още: Съдебно решение за регистрация, Удостоверение за актуално състояние, издадено или заверено от съда по регистрация не по-рано от един месец преди подаване и подписване на искането за издаване на сертификат - оригинал; Документ за регистрация по БУЛСТАТ - оригинал;

За повече подробности :

http://www.stampit.org/      или

Смолян , бул."България" 9, тел.:  0301 65724

 

За Златоград  заявка за издаване на универсален електронен подпис можете да направите и в Център за развитие на община Златоград или на електронен адрес:  zcdc@zlatograd.com