Новини

Защо са нужни почетните ни граждани ?

Sunday, 05 July 2009 ЦРОЗ
 

Eдно от емблематичните лица  на Златоград,  който бе обявен за почетен гражданин на Златоград, единодушно от всички членове на ОбС е проф. Асен Ковачев.  Това предложение бе  подкрепено и от редица съграждани.

Кой е проф. Асен Ковачев? Роден е  в Златоград през 1934 г.  Водещ висококвалифициран  икономист,  професор (1998 г.), доктор на икономическите науки (1982 г.) и старши научен сътрудник I степен (1984 г.) - Икономически институт на БАН. Председател е на специализирания научен съвет по управление на икономиката при Висшата атестационна комисия (от 1995 г.). Член е на постоянната комисия по стопански науки и управление при Национал­ната агенция по оценяване и акредитация (от 2000 г.). Завършил е УНСС.  Награждаван е с орден „Св. св. Кирил и Методий",  с отличие на БАН, с почетните знаци на Университета за национално и световно стопанство и на Икономическия институт на БАН

Като висококвалифициран изследовател и преподавател има над 250 публикации в реномирани издателства и списания в областта на икономическата наука и стопанската практика. Те са с доказан научен и приложен принос. Сред основните му научни публикации, монографии и учебници за студенти, бакалаври и магистри, са:  "Структура и ефективност на производството"(1985), „Бизнес среда"(1997) „Управление на националната икономиката" в три издания(2001-2005), „Управление на устойчивото развитие"(2006), „Управление на националното развитие" в две издания(1997 и 2007), „Развитие на икономическите системи"( 2008) и др.

Ползва се с голямо уважение от обществеността в града и общината - както от възрастните, така и от младите наши поколения. Подпомагал е развитието на града и общината, особено в частта инфраструктурни обекти, изготвянето на проект за северния околовръстен път на града, отстраняването на пораженията от наводнението през 1996 г., разширяването на градоустройствените зони в града.

Като лектор по Основи на пазарната икономика в СОУ „Антим Първи" е участвал в подготовката на над 120 ученика от 9-10 клас в паралелките по среден европейски  мениджмънт в периода 1994-1998, повечето са продължили образованието си. Подпомагал е кандидатстващи студенти от Златоград  за висшите учебни заведения по икономика. Давал е компетентни професионални съвети на граждани от общината. Със свои средства  участва в реставриране  чешмата на бул. България в кв. Изгрев и т.н. Изразявал е гражданска позиция при разглеждането на важни за общината проблеми.

Новите идеи на проф. Ковачев  са  насочени към обединяване услията на "цялото почетно гражданство" на Златоград в конкретна инициатива през  началото на септември.  Този и подобни  жестове  ни карат  да се отнасяма с уважение и благодарност към всички, които са удостоени с почетно гражданство, като към лица,  съпричастни на Златоград и неговото развитие. Златоград има нужда от  всеки един свой почетен гражданин, защото всеки един от  тях е символ, емблема, подкрепа и възможност.  Символ, който  може да ни помага, но  и символ, който следва да уважаваме.