Новини

Антикризисни мерки за Златоград все пак са нужни

петък, 03 юли 2009 ЦРОЗ
Във връзка с финансовото оздравяване и  в резултат на  рязкото нарастване на общинските неразплатени разходи от началото на годината,  през месец април 2009 ОбС Златоград  прие  решение Д 367 за изготвяне на антикризисни мерки във връзка с лошото  финансовото състояние на общината и избор на комисия за това. Странно защо, въпреки че решението бе подкрепено от всички съветници и в състава на комисията  участваха предимно хора от администрацията, това решение бе посрещнато "на нож" и по редица местни и регионални медии бе определено като демагогско или като изземване правомощията на кмета на общината. На практика не се предприе почти нищо от администрацията по изпълнението му.
Два месеца по-късно през юни 2009, с постановление на МС (№156 ) е възложено на кмета на общината  да направи  това, което ОбС Златоград инициира и възложи на администрацията. Сега със заповед № 262 / 25.06.09  на кмета на общината е сформирана нова комисия със  същите функции, в почти същия състав и  със същия срок на изпълнение. Но така или иначе  тези два месеца бяха пропуснати. Очевидно е, че следва да се изготви истинска антикризисна програма с ефективни мерки и екшън план  за преодоляване на безспорно трудното финансово състояние на общината. Но защо трябва да ни го кажат "отвън", за да се хванем за работа.
Конкретно разработените за Златоград мерки  ще бъдат предложени и на по-широко обществено обсъждане. Подробности за решението на ОбС и кметската заповед в раздел Бюджета на общината .