Новини

Приемна на Инспекция по труда в Златоград

вторник, 26 май 2009 ЦРОЗ
 

Инспекция по Труда Смолян организира приемна с фирми и граждани по актуални въпроси  от компетенцията на Инспекцията   във вторник - 26/05/2009 г.  от 14,00 ч в залата на Общински съвет Златоград- втори етаж. Входът е свободен. По време на  приемната особено внимание ще бъде отделено  за даване на  сведения и технически съвети на работодателите,  на  работниците и служителите за най-ефективните методи за спазване на трудовото законодателство и по прилагането на Закона за насърчаване на заетостта, особено  за    назначаване на работници  на непълно работно време.

По време на приемната могат да бъдат отправяни въпроси, жалби, препоръки относно  спазване на трудовото законодателство и   прилагането на  специализиран контрол във връзка със  Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за насърчаване на заетостта и на други нормативни актове.