Новини

Поздравителен адрес по повод 24 май от ОбС Златоград

неделя, 24 май 2009 ЦРОЗ
 

Уважаеми съграждани,

На днешната дата - 24 май,  имаме основание да изпитваме  гордост и самочувствие за  нашето  богато културно-историческо наследство.  Същевременно   повече от всякога имаме нужда  да ценим и пазим своята духовна идентичност. Прекрасно е да познаваме и уважаваме българското слово и българската национална култура. Да изискваме уважение към българската история и със самочувствие да отстояваме нейния автентичен прочит. Защото делото на Кирил и Методий, чрез  знанието и науката, промениха  духовната история на страната ни, на цялото славянство, на  Европа.

Днес, на  един от най-светлите празници - 24 май - Деня на българската просвета и култура, се обръщам към Вас, с молба  да отдадем заслужено уважение и почит за тези, които и през годините, и в момента,  неуморно се трудят в Златоград  за нашето  образование, духовно развитие  и културна идентичност. Поклон пред вас - уважаеми учители, възпитатели, просветители, артисти, самодейци, културни и читалищни  дейци -  за Вашата енергия, постоянство и професионализъм в името на интелектуалното развитие на децата ни и на всички нас.

Приятно ми е да обявява имената на тези педагози, които за 2009 година са номинирани от своите колективи и от ОбС Златоград, за постигане на високи резултати  в учебно - възпитателната и административната дейност :

 

СОУ „АНТИМ І" ЗЛАТОГРАД

  1. Емилия Филипова Юрчиева - помощник-директор по учебната дейност;
  2. Ирина Александрова Бодурова - учител по икономика;
  3. Ралица Трендафилова Партаджиева - педагогически съветник;
  4. Невена Бисерова Калфова-Кочанова-учител по информатика и информационни технологии;
  5. Михаил Щерев Гиев - учител по философия.

 

СОУ "СВ. КНЯЗ БОРИС І", СТАРЦЕВО

1. Златка Асенова Мемова - начален учител

2. Елза Антонова Хаджиева - възпитател

 

ПГ "ХРИСТО БОТЕВ", ГР. ЗЛАТОГРАД

1. Елза Петрова Личева - преподавател от направление "Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия"

2. Катя Атанасова Динчева - преподавател от направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг"

 

ОУ „В. ЛЕВСКИ", ГР. ЗЛАТОГРАД

1. Таня Димитрова Йорданова - учител по български език и литература

2. Анелия Николова Конжилова - учител по изобразително изкуство, домашен бит и техника

3. Ирен Славчева Първанова - начален учител

4. Розалия Златкова Чипчиева - начален учител

 

    ОУ „В. ЛЕВСКИ", С. ЕРМА РЕКА

Елка Борисова Мъхова - начален учител

 

 

ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", С. ДОЛЕН

  1. Норка Денева Башева
  2. Жасмина Сашева Добрева

 

ЦДГ "РАДОСТ", ГР. ЗЛАТОГРАД

Зоя Златкова Хаджиминева - музикален педагог

 

ЦДГ "СНЕЖАНКА", ГР. ЗЛАТОГРАД

Ирен Живкова Дерменджиева - учител

 

ЦДГ "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО", С. СТАРЦЕВО

Верка Христова Николова

 

ОДК  ЗЛАТОГРАД

Даниела  Илиева Сапунджиева 

 

От името на ОбС Златоград и от свое име, изказвам  благодарност за усилията Ви за  превръщане на  училището и градината,  в по-желана територия, в място, където учениците  не само учат,  но проявяват своите  дарби и изявяват  своята индивидуалност.  

 

Пламен Чингаров - Председател на ОбС