Новини

Община Златоград стартира бюджет 2009 с рекордни неразплатени задължения

понеделник, 18 май 2009 ЦРОЗ
 

Справка за движението на  задълженията на Община Златоград, предоставени от администрацията, показват рекорден за последните години размер  на неразплатени  задължения - 2 633 832 лв.:

31/03/2009 - 2,633 млн лв

28/02/2009 - 1,844 млн.лв

31/01/2009 - 2,432 млн лв

31/12/2008 - 1,650 млн лв

30/06/2008 - 1,750 млн лв

31/03/2008 - 2,013 млн лв

31/12/2007 - 2,115 млн лв

30/11/2007 - 1,491 млн лв

На редовното заседание на  ОбС,  като  причина за високия размер на неразплатените задължения бяха  посочени  текущи  плащания  в размер на около 950 хил лв за три целеви обекта - проект  по ОПРР за образователна инфарструктура, Главен колектор ІІ В Златоград и път Златоград - Заставата. Макар че  има сключени договори,  по един от тези обекти до момента не е осигурено финансиране, което е втори констатиран случай от началото на годината за изпълнение на обект,  не включен в  инвестиционната програма за 2008 или 2009 година, за който няма договорени средства.

Горното обстоятелство и  рязкото нарастване размера на неразплатените разходи бе причина   ОбС Златоград  да сформира антикризисна  Комисия за подобряване на  финансовите показатели  на общината. В задачите на комисията е посочено да   изготви детайлизиран  екшън план  за осигуряване на  финансова стабилност,  да прецизира  и конкретизира мерките за финансовото оздравяване. Третата задача на комисията е да промени политиката по отношение на погасяване  на старите задължения и преустанови поемането на задължения без осигурено финансиране.  В състава на комисията са включени ръководството на ОбА и на Постоянната комисия по финанси при ОбС.

На същото заседание ОбС Златоград отхвърли предложението за актуализация и отчета на бюджет 2008. Като мотиви  съветниците посочиха - несъразмерното увеличаване на капиталовите разходи, финансирани със  собствени средства,  допълнително финасиране за мотометачна машина, увеличаване на обектите от поименния списък с около 50 %, и извършване на капиталови разходи не отразяващи волята на ОбС.  Актуализацията  не бе подкрепена от  съветници  от всички групи в ОбС, включително и  от представители  на ПГ на "кметската" партия, което е в подкрепа на професионалната основа на обсъждането.