Новини

Хвоста край Златоград като екологична "бомба"

петък, 10 април 2009 Златоградски вестник Златоградски вестник
 

Валентин Манев, председател на Басейновият съвет на река Върбица и бивш кмет на Кирково, оповести наскоро на официална среща в Кърджали, че река Върбица системно е била тровена с тежки метали от хвостохранилището при Златоград. Проучване на БАН установило замърсяване и с меден сулфит. То е било изключително опасно за хората, а властите са укривали тези факти дълги години.

В същото време на реката са разположени кладенци за питейната вода за общините Златоград и Кирково, като само в община Кирково от нея пият 20 000 души.

 Манев казал още, че е правил опит да накара миннодобивната компания в Златоград да отремонтира хвостохранилището и да предотврати изпускането на тежки метали и меден сулфит. Докато фирмата е била държавна, това не е ставало.

Частните собственици пък, които я купили, били още по-незаинтересовани. Това довежда до там, че хвостохранилището се превръща в бомба със закъснител, защото и стените му не са достатъчно сигурни. Те и сега изпускат в реката ограничени количества меден сулфит, смятат от Басейновия съвет на р. Върбица. Според инж. Никола Кърнолски пък, нужна е проверка на всички минни хвостохранилища в Родопите. Това той заявил пред информационната агенция "Фокус". Кърнолски е директор на Басейновата дирекция с център Пловдив и смята, че всички подобни съоръжения, които се намират в Родопския регион, трябва да бъдат рехабилитирани и максимално осигурени срещу възникване на авария. Това означава, че трябва да се вложат средства и то не малко - за различни инженерно-технически мероприятия, които гарантират, че няма да се получат течове и изпускания. Освен това - с влизането в сила на новата наредба за управление на минните отпадъци компаниите са длъжни да заделят средства за закриване и рекултивация на съоръженията за отпадъци. Срокът за натрупването на такива резерви от компаниите е 2014 г. В противен случай държавата ще бъде санкционирана от ЕК.

 

(Бр. 3/2009 на „Златоградски вестник”)