Новини

ВАС отряза окончателно Сидеров по проекта за училищата

неделя, 05 април 2009 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

 

„Оставя в сила определението на Комисията за защита на конкуренцията от 9 септември 2008 г. Определението не подлежи на обжалване.”

Това казва тричленния състав на Върховния административен съд по жалбата на Асен Сидеров от определението на КЗК, с което не е уважено искането му за налагане на временна мярка – спиране на процедурата по закона за обществени поръчки на общината по проект за ремонт и реконструкция на училищата в Златоград, Старцево и Долен. Разгледана по същество, жалбата е неоснователна, смята съдът, приемайки напълно довода на Комисията, че „...спирането на процедурата и нейното последващо забавяне ще се отрази неблагоприятно върху обществения интерес, свързан с провеждане на образователната дейност и върху интереса на възложителя за усвояване в срок на отпуснатите средства”.

Това се оказва достатъчно за кмета на общината, който именно воден от горното, сключва договор за изпълнение със спечелилия конкурса – строителната фирма ВАЛЗАХ. Според изпратено до общината експертно мнение по проблема, подадената жалба не спира процедурата и не е пречка за сключване на договор, тъй като съдебният акт на ВАС вече е влязъл в сила. Самото бездействие на възложителя (общината) би станало причина за ангажиране на отговорност за вреди към класирания на първо място участник в процедурата по възлагане на обществена поръчка.

В случай, че КЗК уважи по същество жалбата на Сидеров, тогава той може по общия законов ред да търси обезщетение за претърпени вреди.

И така, въпреки значителното забавяне вследствие приложените съдебни хватки, договорът вече се изпълнява и ремонтите в трите училища са към своя край. По мнение на изпълнителя, още в ранна пролет училището в Долен ще има цялостно нов покрив, а в основното училище в Златоград е подменена цялостната дограма, а коридорите и стаите са с нова шпаковка, което ще увеличи енергийната им ефективност и съответно икономия на горива. Управителят на фирма Владимир Енчев смята, че при последващо желание на училищните и общински власти, той би се ангажирал да подпомогне намирането на средства за цялостно външно саниране и белосване на училището „Васил Левски” в Златоград.

 

(Бр. 2/2009 на „Златоградски вестник”)