Новини

За приятелите, които не унищожават полезното за Златоград

петък, 20 март 2009 Златоградски вестник Златоградски вестник
 

Уважаеми г-н кмете,

колеги и приятели! Изключително съм радостен, че тази вечер сме тук заедно, за да отбележим рождения ден на „Златоградски вестник”.

Това е един малък негов празник, но е и добър празник за Златоград, защото той успя да запази своето издание вече двадесета година.

Това означава, че градът не само е усвоил уроците на демокрацията, но е проумял неговата полезност и е използвал ефективно възможностите, които вестникът дава за движението ни напред.

Разбира се, това е заслуга на цялото ни общество и тъй като вие сте негови представители, аз, като основател и главен редактор на вестника, ви поднасям благодарностите си.

На 5 януари преди двайсетина години излезе бр. 1 на „Златоградски вестник”.

И неговата уводка тогава носеше заглавието „На чисто”. Имахме предвид, че стартира при едни нови обществени условия и ще бъде далеч от тираничната, дирижирана дотогавашна журналистика.

За да го превърнем през идващите години в лицето на общината, в достойнството на града. Защото достойнство е да обсъждаш открито и публично проблемите си, понякога остро, и да търсиш, също така публично, решаването им. След което отново да се срещаме и да разговаряме, без излишно и ненужно злопаметство от евентуални различия.

В това има едно своеобразно златоградско големство, което трудно се открива по нашите географски ширини. Защото залогът е твърде голям и ценен за нас – бъдещото развитие на любимия ни град.

И понеже все пак е празник, минавам на по-ведра вълна, за да ви кажа две реплики, които са се запечатали в мен през изминалите години.

Още ненавършил и няколко месеца от старта си през 1990 г., когато все още беше седмичник, на едно събрание отговорен тогавашен другар е заявил: „Аз като ви казвах, че не ни трябва таралеж в гащите, ама вие ма ни послушахте...”

Години по-късно, един златоградски кмет, Бог да го прости, ми каза: „Като град на 1300 години Златоград ще има вестник. Но ако не беше син на мой приятел, досега да съм те унищожил!”

Затова тази вечер ще пием за приятелите, които съхраняват, а не унищожават полезните за Златоград неща.

Като ви благодаря още веднъж за съпричастието, вдигам наздравица за всички вас и за двадесетилетието на „Златоградски вестник”.

Ефим Ушев

5 януари 2009 г.

(Слово на тържество по случай рождения ден на ЗВ)

 

(Бр. 1/2009 на „Златоградски вестник”)