Новини

Твърда и неотклонна защита на българското

неделя, 15 март 2009 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Глас за позициите на гражданското общество

Уважаеми г-н главен редадактор,

Навлизането в двадесетата годишнина от излизането на първия брой на златоградския вестник е добър повод да изкажа моето голямо задоволство от богатата и навременна информация за радния ми край, която получавам като редовен абонат на вестника. Най-голямата заслуга за доброто качество на публикациите във вестника имате вие, като негов главен редактор, включително и като автор на повечето статии, където аргументирано се поддържат позициите на развиващото се местно гражданско общество.

Пожелавам по-нататъшно успешно развитие на вестника – като важен фактор в създаването и поддържането на добра информираност на населението на общините Златоград и Неделино.

Проф. Асен Ковачев

почетен гражданин на Златоград

05. 01. 2009 г., гр. София

 

Твърда и неотклонна защита на българското

Уважаеми г-н Ушев,

По случай навлизането в 20-годишнината на ЗЛАТОГРАДСКИ ВЕСТНИК, моля приемете моите най-сърдечни поздравления и пожелания за нови успехи в списването на вестника и най-вече в борбата за неговото оцеляване. В тези трудни години на постоянно променящи си и непредвидими политически и икономически условия, вие съумяхте да осигурите редовното излизане на вестника, което само по себе си е върхово постижение, равно на подвиг. Благодарение на вашата ярко изразена обществена и политическа позиция (независимо каква оценка е получавала и получава тя) "Златоградски вестник" се превърна в рупор на гражданската съвест и пример за отстояване на интересите на гражданското общество.

С отпечатаните многобройни материали за фолклорното богатство, миналото и настоящето на града и района, вестникът се превърна в съкровищница, от която са черпили и ще черпят ценни сведения изследователите и популяризаторите на постиженията на Златоградския край. И още нещо, много важно! С публикуваните в него материали, Златоградски вестник основателно бие тревога и ратува за твърда и неотклонна защита на българщината и българския дух на местното население.

Като ви поздравявам още веднъж с рождения ден на вестника, желая ви, г-н Ушев, здраве, сили и материални възможности, за да продължите и занапред издаването на "Златоградски вестник".

Ваш Величко Пачилов

почетен гражданин на Златоград

05. 01. 2009 г., гр. София

(Бр. 1/2009 на „Златоградски вестник”)