Новини

Частните строители – в частните терени, обществените площи – на обществото

петък, 27 февруари 2009 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Позиция на ДГС „Екогласност” в Златоград, прочетена на заседание на ОбС – 22 декември 2008 г. 

 

Уважаеми госпожи и господа,

Членовете и активистите на Доброволно гражданско сдружение „Екогласност” в Златоград с безпокойство и тревога констатира как година след встъпването си в длъжност, новата кметска управа продължава политиката на предшествениците си в неподдържането и унищожаването на зелените площи в града, политиката на изсичане на малкото останали дървета в централната част. Последния пример в това отношение е завършването на сечта на дърветата и унищожаването на зелената градинка до бившата градска баня. Остро протестираме срещу това служебно хулиганство, което за съжаление е вече непредотвратимо.

Казваме хулиганство, тъй като тази сеч е извършена дори и без формалната законова промяна предназначението на имота от зеленина в друго.Във връзка с внесените докладни записки от кмета, засягащи преустройството и застрояването на казармения терен, призоваваме общинските съветници да не ги гласуват по следните причини. Проведеното обществено обсъждане, включително по страниците на златоградския форум и местния вестник, не показа подкрепа за проекта на кмета, а беше основателно критикуван и придружаван с редица съществени и полезни предложения за промяната му. Те обаче не са намерили място в докладните на кмета и не отговаря на истината заявеното в тях, че се спазва решеното от ОбС 70 на сто строеж на парк и 30 на сто сградно строителство. В предлагания единствен проект на арх. Николов не се предвижда парково застрояване в архитектурния смисъл на понятието, а само леко междусградно озеленяване.

„Екогласност” е против раздаването на обществени площи за частно строителство на хотели и басейни в центъра и предлага на кмета и общинските съветници да насочват инвеститорските интереси към частни терени за застрояване, а обществените площи да останат наистина за обществото чрез застрояването им като зелен градски парк.

„Екогласност” е против строителството на спортни съоръжения в терена на казармата, не само поради наличие на спортна площадка до монопола, а и нови спортни зали във всяко училище. Призоваваме кмета да насочи личните си спортни страсти към спортния комплекс в Малка река, който може да бъде допълнително обогатен с нови спортни площи дори чрез свързването на градския стадион с плувния комплекс. Така ще се освободи още място за паркова площ в казармения терен.

Уважаеми госпожи и господа,

Накрая ще ви припомним нещо: в излъчения наскоро документален филм „Американски парадокс” станахме свидетели как в най-престижния университет в света – в Бъркли, Калифорния, възниква остър конфликт с властите, след като студенти и други граждани се противопоставят на проекта за строеж на спортни съоръжения на мястото на тамошния парк. Сблъсъкът води до смъртта на един студент, раняването на няколко други и раняването с нож на един полицай. Паркът обаче беше спасен. Когато след доста време властите отново се връщат към идеята за строеж на спортна площадка в парка, студенти и природозащитници нощи поред спят по дърветата, за да спрат изсичането им. И успяват...

 

Ние в Златоград все още нямаме своя парк, а малкото останали дървета се изсичат най-безцеремонно от втора поредна управа. Ние все още нямаме зелен парк, защото втора поредна управа се противопоставя на гражданското искане за такъв в своя град и ние все още трябва да се борим да го извоюваме, а спортните площадки да се насочат там, където им е мястото – в спортния комплекс и училищата. Затова се обръщаме към вас като управляващи да насочите частните инвеститори към частните терени, а обществените площи оставите за обществото. То има право на тях и вие сте длъжни да им ги осигурите, ако се смятате за техни представители, а не за представители на частните строителни интереси.

 

(Бр. 24/2008 на „Златоградски вестник”)