Новини

В Общинския съвет: Членуваме в поредната куха структура

четвъртък, 12 февруари 2009 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Ефим УШЕВ

 

ОбС реши да бъде платена встъпителната членска вноска от 1500 лв. и членски внос за 2009 г. в размер на още 1500 лв., за да стане общината ни член на Асоциацията на планинските общини в България. Досега членове на Асоциацията са общините Ардино, Баните, Разлог, Своге, Банско, Неделино, Доспат, Чепеларе и Лъки.

Главната цел

на сдружението е да работи за преодоляване на различията във всеобщото развитие като цяло и икономическото развитие в частност на планинските райони и общините от останалите райони на страната.Асоциацията има и следните специфичните цели:

- Създаване на устойчива национална политика, фокусирана върху развитието на планинските райони, включително приемането на специален Закон за планинските райони;

- Повишаване на административния капацитет на планинските общини и тяхната подкрепа в процеса на разработване на проекти, усвояване на Европейските структурни фондове;

- Организиране, поощряване, оказване на сътрудничество и помощ при професионалното обучение, за да се повиши капацитета на местната администрация от планинските райони;

- Осигуряване на актуална информация за добри европейски и международни практики в областта на устойчиво развитие и иновативни подходи към местно самоуправление;

- Сътрудничество с Европейската асоциация на изборните представители на местните власти от планинските райони, както и с други организации от България и чужбина, които имат сходни цели;- Развитие на активно трансгранично сътрудничество с подобни организации в Балканския регион;- Предоставяне на информация за европейски, национални и регионални програми за развитието на планинските райони, насочени към местното население;- Защита на интересите за развитие на планинските райони и насърчаване тяхното балансирано развитие.

Сред основните дейности

на Асоциацията се посочват:

- Лобиране за интересите на общините от планинските райони пред законодателната и изпълнителната власт;

- Предоставяне на консултантска подкрепа на планинските общини при изготвяне на проекти по програми на Европейския съюз и други международни организации;

- Представителство на планинските общини пред национални и международни организации;

- Текущо информиране на членовете на Асоциацията по актуални теми и въпроси;

- Организиране и провеждане на обучения и семинари за разпространение на добри практики. 

 

Допълнение от редакцията

 

Като се има предвид, че България е планинска страна и непланинските общини са много по-малко от строго планинските, а пък и много от онези непланински са по-зле от много планински, не е ясно за какво «изравняване» ще става въпрос. С това, а и с посочените «цели» и «дейности», дублиращи онези на всяка друга структура, в която членуваме и където също плащаме такса «членство», лъсва цялото безсмислие от новото ни присъединяване. Лъсва и безсмислието на стотиците кухи организации, никнещи като гъби за щяло и нещяло в страната ни, за да си устройват управляващите семинарчета и банкетчета, и от които досега не е отчетена каквато и да е полза и значение за общинския ни «капацитет». Освен, разбира се, тлъсти командировки...

Всичко това не бе изговорено и не бе коментирано от избраниците ни на сесията. Никой и не поиска отчет в какви структури още членуваме, колко плащаме и каква ни е практическата полза от тях. И в колко още кухи структури следва да членуваме, белким нещо потръгне в качеството при обслужване на гражданите. Смисъл, който е основен за съществуването на всяка общинска администрация, и който като че ли не само се губи, но е и забравен при общуването с тях. Защото не се изпълняват маса кметски заповеди, пряко засягащи гражданите.

Забравяме и друго. Че общините ни ще съществуват нормално и ще се развиват не като се делят на планински, полски, речни, морски и пр., а когато промените в тях се извършват хармонично, на основата на цялото общностно българско законодателство, което от своя страна също не дели общините на такива и такива – един европейски принцип, който все ни убягва, поради управленска некадърност от най-високи нива, основаваща се на партийни послушници и политиката но «обръчи от фирми», която ни направи за срам пред Европа. Същите забравиха един от основните и девизи: «Европа на регионите», а не на столиците, планините, моретата и пр.

За да говорят за нас днес като за най-корумпираната и бандитска държава сред общността, към която се присъединихме. Един резонен и поучителен резултат след завръщането на мадридския мошеник и неговия руски колега в страната, водени и двамата за носовете от турския им началник.

 

(Бр. 23/2008 на „Златоградски вестник”)