Новини

Д-р Людмил Личев е новият управител на МБАЛ Проф.Д-р Асен Шопов ЕООД Златоград

неделя, 01 февруари 2009 ЦРОЗ
 

Новият управител на златоградската болница е д-р Личев, след като ОбС Златоград единодушно одобри предложението на комисията за провеждане на конкурса. Мандатът на новия управител е тригодишен. Твърде сериозни са задачите, които ОбС възлага  на Управителя на МБАЛ. Първата и най-неотложната е подобряване на човешкия ресурс и спешно привличане на нови специалисти - акушер-гинеколог, педиатър със специалност неонатолог,  ортопед-травматолог, уролог,  ендокринолог, физиотерапевт и фармацевт. Тази задача е залегнала сред бюджетните цели и на бюджет 2009, които определиха ОбА и ОбС, като Община Златоград ще дофинансира търговското дружество за обезпечаване на добри възнаграждения на специалистите.   До 08 февруари 2009 тече обявата за избор на началник на Акушеро-гинекологично отделение.

В бизнесзадачата на новия управител е възложена качествена болнична диагностична, лечебна и рехабилитационна помощ, запазване на финансовите показатели на лечебното заведение и добро взаимодействие  с  РЗОК Смолян, МЗ-РЦЗ Смолян, ЦСМП. На проведената по покана на кмета на общината  и председятеля на ОбС среща с д-р Гелов (РЗОК), д-р Тодорова (РЦЗ) и ръководствата на Община Кирково и община Неделино, освен въпроса за съфинансиране на болницата и от съседните  общини,  бяха дадени и конкретни предложения към бизнесзадачата на новия управител. Сред тях са създаване на ново приемно-спешно отделение и отделение за долекуване,  при финансиране от МЗ и анализ на миграцията на пациентите към други лечебни заведения.

         Предявени са изисквания, свързвани с управлението на собствеността, обхващащи  закупуване на допълнително  оборудване, естетизация на входните пространства на лечебното заведение, мерки за подобряване на енергийната ефективност на сградата на МБАЛ,  изграждане на подходи за хора с увреждания и  подобряване състоянието на околоболничното пространство.

Общински съвет