Новини

Актуално от ОбС

вторник, 20 януари 2009 ЦРОЗ
 

В края на 2008 г Общински съвет Златоград актуализира редица местни наредби, чийто актуален вариант е приложен в Рубриката  Община Златоград. Там може да намерите  актуална информация за местните данъци през 2009 за общината, размера на патентния данък за текущата година, управлението на общинските пътища, общинската собственост и общинския бюджет, както и механизма за провеждане на обществени обсъждания за поемане на общински дълг.

През настоящата седмица ще заседават и постоянните комисии на ОбС Златоград по следния график:

20 януари 2009, 14,00 ч - ПК Образование, култура, чов.ресурси

20 януари 2009, 15,00 ч -  ПК Младежки дейности,  спорт,  туризъм

20 януари 2009, 16,00 ч - ПК Обществен ред и право

21 януари 2009, 14,00 ч - ПК Финанси, общ.собственост, транспорт с обсъждане размера на Такса битови отпадъци за  2009 г

21 януари 2009, 16,00 ч -    ПК Устройство на територията и екология с ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ за Централна градска част

22 януари 2009, 14,00 ч  - ПК Здравеопазване и лекарствена политика

22 януари 2009, 16,30 ч  - ПК Евроинтеграция и социална политика

22 януари 2009, 17,30 ч  - Председателски съвет  

ОбС Златоград