Новини

Спаска Гочева: „Организациите ни се купуват от хора с джипове!”

вторник, 06 януари 2009 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

 

...В някои от организациите секретарите формално изпълняват задълженията си, има отлив от членове, членовете ни напускат населените места със семействата си, особено в Ерма река и Старцево. През последните 3-4 месеца от Старцево напуснаха трайно повече от десет наши членове със семействата си. Членския ни състав застарява много, младите хора вече не се връщат по родните си места, търсят другаде добри условия за живот и трудно се убеждават в социалната мисия на нашата партия. За това спомагаха конфликтите, в които са замесени наши министри, депутати, а и членове на местно ниво.

...Връзката с Областния и Висшия съвет на БСП някъде се къса. Посещават ни от избори на избори, забравиха срещите с избирателите, приемна на наши депутати не е правена, координатора с ВС не помня кога е идвал, а е викан. Там, където има проблеми, избягват да вземат отношение, макар и писмено уведомени.

...Загубихме местните избори и аз поемам своята отговорност, като няма да се кандидатирам за председателския пост в партията. Очаквам и други, които помогнаха да се сринем също публично да поемат своята отговорност. Разцеплението в партията беше на принципна, а не на личностна основа. Двама от ръководството ни не бяха съгласни с провежданата политика спрямо тогава управляващите общината. По мои питания към кмета бяха образувани няколко наказателни дела, с мое питане стана ясно, че общината е плащала на Горубсо-Златоград наем от 6500 лв. месечно, представете си, за наши имоти – болница и детски ясли. Реакция от областния и висшия съвет за методическа помощ по проблемите на общината нямаше. Когато чак през август 2007 д-р Кумчев дойде, беше безнадеждно късно, белята беше станала. И от Смолян, и от София се отнасят с пренебрежение към нашите проблеми.

...Все по-често в обществото се говори, че нашата партия става клиентелистка, организациите се купуват от хора с джипове, в БСП все по-често се отстраняват хора с ясни позиции и последователно поведение. Ако това не се прекъсне, БСП все повече ще губи социалния си облик.

(Из отчетния доклад за общото събрание

на БСП-Златоград – 12 ноември 2008 г.)

 

(Бр. 20/2008 на „Златоградски вестник”)