Новини

„Съкратиха” пет щата..., за да ги запазят

вторник, 11 ноември 2008 Златоградски вестник Златоградски вестник
 

Общинските съветници гласуваха да се съкратят 5.5 щатни бройки в администрацията на общината и после пак ги възстановиха. Този абсурд на пръв поглед се получи с предложението на кмета да се изпълни изискването на Министерството на държавната администрация за съкращаване на 12% от броя на държавните чиновници, тъй като в противен случай не можем да имаме претенции за централна финансова помощ, като особено закъсала община с близо 2 млн. лв. задължения.

Възстановяването на „съкратените” бройки пък се получи автоматично, защото от държавни, заплащани от републиканския бюджет, те бяха пренасочени като общински и така се увеличиха чиновниците на издръжка от местните приходи. Равносметката: от численост на персонала в администрацията на държавна издръжка 54.5 щата със средна заплата 490 лв., от 1 юли стават 49 щата със средна заплата 542 лв.; от численост администрация 13.5 щата, дофинансирана с местни приходи и със средна заплата 367 лв., от 1 юли стават 19 щата със средна заплата 400 лв.

Прехвърлените нови бройки, които ще издържаме с данъците си, се разпределят така: 1 технически сътрудник, 1 шофьор, 1 деловодител, 1 старши специалист стопански дейности и общинска собственост, 1 младши специалист чертожник и половин щат за култура и туризъм.

 

(Бр. 16/2008 на „Златоградски вестник”)