Новини

Първия учебен ден

понеделник, 15 септември 2008 ЦРОЗ

Уважаеми учители и родители, Скъпи ученици, Днес  е 15 септември - вълнуващ ден, защото неизменно присъства в  семейния календар на почти всяко домакинство.  В 9 часа сутринта, във всички  училища на територията на Община Златоград  се издига  националното знаме под звуците на националния химн. Отново училищния звънец призовава  ученици и учители  под покрива на родното училище. За някои започващата учебна година е ново начало, за други - поредна стъпка в професионалния и житейски път.

Скъпи първокласници

Днес вие за  пръв  прекрачвате прага на родното училище и вече се чувствате пораснали. Бих се радвал, ако всички вие сте не само образцови и любознателни,  но и любопитни, тъсещи и  питащи.  И чрез училището да научавате нови интересни неща за света и за себе си.

Драги ученици от Община Златоград

Пожелавам да съчетавате игрите със заниманията,  наученото с поуките,  любовта към учителя с  личностните отношения.  

Уважаеми учители,

Въпреки трудности и превратности с  преструктуриране на училищната мрежа,  с делегирани бюджети, с  недостатъчни стандарти за издръжка,  въпреки нелекото ежедневие,  благодаря за вашето разбиране за ролята на   българския учител  като  фундамент на българската духовност.  Нека в този първи учебен ден и през цялата  учебна година изпълвате със съдържание  родното училище, като съчетавате опит,  умения,  нови образователни подходи и любов към учениците.

Драги  родители,

Всички знаем, че няма училище или университет за родители. Това е нещо, за което човек учи цял живот. И за съжаление понякога става истински готов за тази висша длъжност, когато децата му вече са пораснали. Разбира се, че е важно да дадем добри напътствия на децата си, но по-важно от това е да им покажем нашето отношение към света, нашето чувство за отговорност, нашето разбиране за справедливост и достойнство.

Уважаеми жители на Община Златоград,

Образованието в Златоград има традиции. Днешното  училище    е училище  за справяне с предизвикателствата на времето. Това е училище където децата и учениците ще овладяват нови територии  на знанието. Но не само. Това е училище, което трябва да стимулира всяко дете  да бъде любопитно, да  не се страхува от предизвикателствата, а да знае как да ги преодолява. Защото днешните ученици ще решават глобалните пролеми на утрешния ден.

Нашите деца заслужават повече,  ние сме длъжни да им дадем повече. А щом всички заедно сме готови за това общо усилие - значи, че и България може повече.

 

Пламен Чингаров,

Председател на Общински съвет Златоград