Новини

Кметът си иска парите за сметището, дадени на Сидеров

понеделник, 08 септември 2008 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

250 хил. лв. общински средства, преведени преди време на фирма „Електра-Сидеров” за ликвидиране и рекултивация на бившето незаконно сметище в края на града по пътя за Кърджали, ще си бъдат поискани обратно от фирмата, тъй като до ден-днешен няма движение по осъществяване на проекта. Такава възможност ни дава клауза от сключения договор за инженеринг в строителството между общината и фирмата изпълнител, казва Янчев. Тя предвижда прекратяване на договорите както с изпълнителя, така и с надзорната фирма, но все пак се оставя вратичка това да не се направи, ако „се предприемат нужните действия за започване работа по обекта”.

 

Въпреки даденото строително разрешение, а и преведените 250 хил. лв., обектът се бави вече повече от две години, макар че е включен в списъка с приоритетни общински обекти още през 2006, станало причина да се отпуснат целеви средства от държавния бюджет. И до днес обаче мястото е една от най-неприятните гледки за всички, влизащи в града хора, представлява и заплаха за екологичното равновесие в района, вследствие оттичащите се от него дъждовни води.От заседанието на ОбС през май пък стана ясно, че трите съседни общини – Златоград, Мадан и Неделино, са изготвили съвместен договор за надстрояване  и управление на общото сметище в района на Мадан, в който ясно са разписани правата и отговорностите на всяка община, кандидатства се и за безвъзмездни средства от Предприятието за управление на околната среда за разширяване на площадката в Мадан.

 

(Бр. 12/2008 на „Златоградски вестник”)