Новини

Какво подписваше Младен Чаушев през последната година от кметуването си

петък, 15 август 2008 Златоградски вестник Златоградски вестник
 

След като вече прегледахме сключените от общината договори през 2006, нека хвърлим поглед и към сделките на екскмета през последната година от кметуването му. Те също са красноречиво показателни за това къде се насочваха обществените средства на общината, кои фирми се замогваха на наш гръб, само защото са лично предпочитани от Чаушев и неговите приближени директорки.

Ще започнем с договор  № 19/29. 01. 07 г. по проект „Красива България” за ремонт на площада в с. Старцево. Общата му цена е за 101 448 лв., от които засега са платени 50 724 лв. Следващият договор е с

 

ЕТ „Електра-А-Сидеров”- Златоградс № 23/30. 01. 07 г. 

 

Той е за укрепване на ул. ”Крайречна” чрез изграждане на подпорна стена и стойността му е 119 860 лв. На същата дата - 30 януари, кметът подписва договор №24, отново с ЕТ „Електра-А-Сидеров”- Златоград, този път за проектиране и изпълнение на обект „Укрепване на третокласен път  бул. ”България, чрез изграждане на подпорна стена”. Цена за изготвяне на проекта – 5040 лв., а за СМР - 114 952 лв.

Отново на същата дата – 30 януари, е и следващия договор на кмета с фирмата на Сидеров – под № 25, за проектиране и изпълнение на обект – Укрепване на третокласен път  бул.”България” ( поредния участък), чрез изграждане на подпорна стена – за изготвяне на проект 4740 лв., а за СМР – 78 694 лв.

Следва договор № 26/30. 01. 07г., за проектиране на изменение на ПУП в обхват ПИ № 758, кв. 46 по плана на града, с ЕТ „БОВАНА-АРХ. АТЕЛИЕ НЕДА НИКОЛОВА”-София. От предвидената за това сума от 7080 лв., изплатената част засега е 2950 лв.

Договор № 31/13. 02. 07, е с „Мотива” ЕООД – Хасково – „Енергийно обследване за енергийната ефективност на сградата на ОУ „В. Левски” в Златоград”. Стойност 20 112 лв., от които изплатени 14 078 лв. Със същата хасковска фирма са и следващите два договора на общината, с №№ 32 и 33. Първият за „Енергийно обследване за енергийната ефективност на сградата на СОУ „Св. Княз Борис Първи”- с. Старцево” – 13 956 лв., от които засега платени 9769 лв.; вторият за „Енергийно обследване за енергийната ефективност на сградата на МБАЛ – Златоград” – 18 324 лв., изцяло изплатени.

Договор  № 39/23. 02. 07 г. е с „КРИС-МТ” ООД- Мадан, за строителство на обект

„Подпорна стена на ул.”Тунджа” – 53 365 лв., вече изплатени. Договор № 40/26. 02. 07 г. е с ЕТ „Костадин Кабаджов”- Мадан – „Обезвреждане и депониране на приетите от община Златоград  ТБО на регионално депо до м. Шаренка” – 18751 лв., засега платени само 4566 лв. Договор  № 52/13. 03. 07 г. е с ЕТ „Васи-2002-Васил Крушков”- Златоград, за временно съхраняване на битовите отпадъци – 37 160 лв. Договор № 53/13. 03. 07 г. със „Сонико Груп” ЕООД-С о ф и я. Задачата е „Разширение и благоустрояване на гробищен парк на гр. Златоград - подпорни стени № 3, 4 и 5, цена 29 455 лв., от които платени 16 970 лв.

Следва договор № 64/22. 03. 07 г., отново с „КРИС–МТ” ООД-Мадан, за СМР на обект ”Общински път Златоград-Заставата, цена 1 975 770 лв.; и договор № 68/26. 03. 07 г. с

ЕТ „Мизо-С. Мизов”- Златоград, за СМР на обект „Ремонт на тротоарна настилка по ул. „Хан Аспарух” в Златоград” - 2 707 лв.; както и договор № 70/27. 03. 07 г. с ЕТ „Клаим – Красимир Игнатов”- Пловдив, за Възлагане за проектиране на технически инвестиционен проект „Водопровод на с.Долен” – 6400 лв.

Следва договор № 76/05. 04. 07 г. с Предприятие за управление на дейности по опазване на околната среда – София, за Реализация на проект „Допълнително водоснабдяване с.Аламовци” – цена 246 469 лв., от които изплатени 112 161 лв.

Догово № 78/06. 04. 07 г. е с ЕТ „Тони-53-Карамфил Бадатлиев”- с. Долен, който трябва да изпълни СМР на обект „Устообразен водосток с отвор 2 м и дължина 25 м в кв. 28 по плана на с.Долен” – сумата тук е 83 623 лв., от които са платени 41 734 лв. По договор

№ 83/12. 04. 07 г. инж.Лора Иванова Бостанджиева от Кърджали трябва да направи работен проект на обект ”Гробищен парк”, за 2500 лв.; а по договор № 84/13. 04. 07 г.

ЕТ „ВАТ- Ваклин Татаров”- с. Старцево, трябва да направи ремонт на тоалетни казанчета, настилка с теракот, гипсова шпакловка на цокли, блажно боядисване и др. в ЦДГ „Радост”- Златоград, за 5 хил. лв.; 4 хил. лв. е сумата, с която „Екоинженеринг” ЕООД-Кърджали трябва да упражни строителен надзор за обект „Допълнително водоснабдяване на с.Аламовци”, по договор № 85/13. 04. 07 г., а по договор № 86/13. 04. 07 г. същата фирма упражнява строителен надзор за обект „Земни работи на път Златоград-Заставата”, за 7484 лв.

 

 Договор № 88/13. 04. 07 г. е с ЕТ „Електра- Асен Сидеров”- Златоград 

 

- за проектиране и изпълнение на подпорна стена на ул. ”Изгрев” в с. Ерма река - . 4740 лв. за първото и 92 730 лв. за второто. Пак с ЕТ „Електра- Асен Сидеров”- Златоград е договор № 89/13. 04. 07 г., за проектиране и изпълнение на подпорна стена по ул.”Витоша” в с.Ерма река – 3540 лв. за първото и 71 609 лв. за второто действие. Договор № 90/13. 04. 07 г. отново е с ЕТ „Електра- Асен Сидеров”- Златоград, този път за СМР на обект „Подпорна стена на общински път Златоград – с. Аламовци, по който „инженера” Асен трябва да вземе 53 998 лв. Договор  № 91/13. 04. 07 г. пак е с ЕТ „Електра- Асен Сидеров”- Златоград. За СМР на обект „Подпорна стена на ул. ”Г. Бенковски” с. Аламовци”, на стойност 33 427 лв.

Тук серията е прекъсната и с договор № 92/13. 04. 07 г. „Екоинженеринг” – Кърджали трябва да извърши надзор в строителството на обект „Гл. канализационен колектор II-A  II-Б в Златоград”, за 34 910 лв.; за да се продължи нататък, този път с „лелята на Чарли” - ЕТ „СИМОНА - Елеонора Домбова”- Златоград, която е натоварена с тежката задача

СМР на обект „Навес-заслон в м. Белите камъни в с.Старцево, съгласно споразумение  по проект „Социализация на археологически обект „Белите камъни”. С това „лелята” взима 15 533 лв.

Следва договор с № 95/20. 04. 07 г., съгласно който фирма „Строител” ЕООД-Златоград изпълнява ремонтни работи на площада в  с. Старцево, за което й е броено 91 277 лв. Докато „Екоинженеринг” ЕООД-Кърджали ще трябва да се задоволи с 1370 лв. по договор № 96/23. 04. 07 г. за упражняване на надзор върху обект „Ремонтни работи на площад с.Старцево”. По следващ договор № 98/24. 04. 07 г., „Агроводинвест”ЕАД-София извършва надзор на строеж ”Водоснабдяване на с.Долен” за 10 813 лв., а „Компактинженеринг” ООД гр. Смолян, срещу 3 хил. лв. ще трябва да извърши  проучване и проектиране на обект „Реконструкция и ремонт на ЦДГ „Детелина” в с. Ерма река”, по договор № 103/03. 05. 07 г.

Отново „Строител” ООД-Златоград, с договор № 104/04. 05. 07 г. прави зпълнение на обект „ЦДГ „Снежанка”- Златоград – част нафтово стопанство и бойлерна уредба”, за 23 600 лв., от които обаче се плащат само 11 800 лв. И пак със „Строител” ООД-Златоград е договор № 105/07. 05. 07 г. - Извършване на асфалтови работи на обект „Общински път Златоград – с. Аламовци, за 26 хил лв. Със същата „Строител” ООД-Златоград е и следващия договор - № 106/07. 05. 07 г., за извършване на асфалтови работи на обект „Общински път с. Старцево – м. Белите камъни, цена 12 хил. лв.

 

(Още от договорите през 2007 – в следващия брой)

 

(Бр. 11/2008 на „Златоградски вестник”)