Новини

Покана за обществено обсъждане

Tuesday, 05 August 2008 Община Златоград Костадин Башев

Уважаеми жители на община Златоград,

Имам удоволствието да ви поканя на първото обществено обсъждане,  относно изготвените предварителни варианти на  «Концепция за централната градска част на гр. Златоград» и «Схема за градоустройствено и комуникационно трасе».

С тяхното изготвяне се цели:

  • определяне политиката на общината в градоустройствено и комуникационно решение на централната градска част;
  • създаване на оптимална организация на пътникопотока, облекчаване и осигуряване на безопасни условия за движението на хора и автомобили с отваряне ГКП и въвеждане в експлоатация на международния път Златоград -  Термес;

Обществената значимост на повдигнатите по-горе въпроси е безспорна, а решаването им е приоритетно съгласно Общинския план за развитие .

Общественото обсъждане ще се състои на 07.08.2008г от 16.30ч в залата на кино «Фокус» при Читалище «Просвета» гр. Златоград.

Мирослав Янчев
(кмет на община Златоград)