Новини

Какво подписваше Младен Чаушев през последните две години от кметуването си II

вторник, 29 юли 2008 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

С договор № 156/25. 07. 2006г. ЕТ „Хари Цветков”-Златоград изпълнява обект „Градински елемент-сенник в кв. 26 по ПУП на с. Старцево” за 3799 лв., а „Крис МТ” ООД-Мадан, с договор № 161/28. 07. 2006г., прави СМР на обект Разкриване на ново трасе на път Златоград-Заставата, за сумата от 219 565 лв. Срещу 8860 лв. „Чилинг-Стил”

ЕООД подписва договор № 162/01. 08. 2006г.,

който наричат „предварителен” (по подобие на колегата му от Дрангово  Кехайов, закупил по същия начин 120 квадрата градинска площ в центъра за строеж на кръчма), за покупко-продажба на терен с площ 923 кв. м.Отново ЕТ „Хари Цветков” изгражда подпорна стена с дължина 14м и височина 1м в с. Старцево, срещу 4987 лв., по договор № 168/04. 08. 2006г. А срещу 6 хил. лв. „Екоинженеринг”-Кърджали прави надзор в строителството на „Микропроект 607, Физкултурен салон СОУ „Св. цар Борис”- с. Старцево, по договор № 171/04. 08. 2006. Към този проект се числят и 1200 лв. за инвеститорски контрол от страна на Мариана Шипкова, по договор № 170/04. 08. 2006г. А „Валзах” ЕООД-Златоград, по договор № 182/25. 08. 2006г., извършва СМР на същия обект, за 352 864лв. Отново в Старцево, с договор № 181/25. 08. 2006г., „АС-ВС-Паунов- Кърджали” изготвя работен проект - ”Вътрешна водопроводна мрежа” на селото, уличен водопровод и улични отклонения, срещу 5000 лв. Договор № 183/25. 08. 2006г. е за втория етап от реконструкцията на ц. „Св. Георги” в Златоград, извършена от „Сонико-Груп” ЕООД-София, за 1301 лв. Отново „Екоинженеринг” ЕООД-Кърджали, с договор № 184/05. 08. 2006г., прави надзор в строителството за строеж ”Разкриване на проектно трасе на път Златоград-Заставата” – 3293 лв.Договор № 187/11. 09. 2006г. - Проектиране и изпълнение на обект Изграждане на подпорна стена в с. Старцево до СОУ „Св.цар Борис І-ви” – СБ, струва 29 410 лв. и се изпълнява от ЕТ ”ГРАДА-Деян Деянов”– Смолян. Досега по него са преведени 21 610 лв. Договор № 191/12. 09. 2006 е отново със старцевски адрес - ЕТ”Мар-Вес-Бойко Джандев” – с. Старцево, за проектиране и изпълнение на обект „Изграждане на подпорна стена в с. Старцево, на ул.”В. Левски”. Цена за цялостно изпълнение 11 967лв., преведени досега общо 10 407лв.През това време маданската „КРИС-МТ” ООД продължава с ”Разкриване ново трасе на път Златоград-Заставата” – договор № 201/28. 09. 2006г., този път за 67 009.80 лв., всичките изплатени. Както са изплатени след много мъки и онези 12 851. 96лв. на ЕТ”Мизо-С. Мизов”Златоград, за тротоарна  настилка дясна част по ул.”Ст.Стамболов”, по договор № 206/04. 10. 2006 г.

 

Не е ясно обаче дали са изплатени все още

6000 лв. за проект и 113 940 лв.

за проектиране и изпълнение

 

на обект ”Укрепване на речните брегове на територията на с.Ерма река с подпорни стени”, тъй като се чака договора с ПУДОС. Иначе и тук изпълнителят е познат ЕТ ”Електра Асен Сидеров” – Златоград, по договора на Чаушев № 209/06. 10. 2006г. Пак със същия „инженер” е и следващия договор - № 212/09. 10. 2006г., за СМР на обект ”Римски мост, кв.”Граничар” етап І І - Златоград, този път за 3 648 лв., изцяло изпълнен и бетониран, т. е. – изцяло и напълно унищожен културно-исторически паметник на културата в Родопите.Междувременно маданската „Крис-МТ” ООД продължава „Изкопни работи на път Златоград - Заставата”, с договор № 213/12. 10. 2006 г. за 99 356. 33 лв. – изцяло платени. А „Екоинженеринг” ЕООД-Кърджали прави една дълга сери договори - с договор № 214/12. 10. 2006г. упражнява надзор за  ”Изграждане на подпорна стена в с. Старцево, кв. 35 до СОУ ”Св. цар Борис І” – СБ” за 590 лв., последван от договор № 215/12. 10. 2006г. със същата фирма, за упражняване на надзор за ”Изграждане на подпорна стена в с. Старцево, кв. 23 на ул. ”В. Левски” – СБ”, за 240 лв. И договор № 216/12. 10. 2006 г. е със същата кърджалийска фирма, този път за упражняване на надзор ”Разкриване проектното трасе на път  Златоград-Заставата”. Цена 1207 лв.Следва договор за 362 411.44лв без ДДС с ВиК-Смолян - СМР на обект „Допълнително водоснабдяване с. Старцево”. Засега изхарчените по този проект са 224 634лв. по договор № 221/17.10. 2006 г.Със старцевски адрес е и следващия договор № 222/18. 10. 2006 г. с фирма „Строител” ЕООДЗлатоград - СМР на обект ”Реконструкция сграда на кметство Старцево ІІІ-ти етап”, за което ще се плати сума от 18 301 лв. Със същата фирма е  и договор № 223/19. 10. 2006 г. - СМР на обект ЦДГ „Снежанка” в Златоград за 6 400 лв.С фирма „Екоинженеринг” ЕООД-Кърджали е договор № 24/19.10. 2006 г. - Упражняване на надзор:” Изкопни работи на път Златоград-Заставата”, за 1788 лв., а отново със „Строител” ЕООД-Златоград е договор № 225/20. 10. 2006 г., за СМР на обект ”Общински път ІV-86536/ІІІ-867-Долен/, чиято цена е 20 500лв.Отново за СМР на обект „Изкопни работи на път Златоград-Заставата” с фирмата „Крис-МТ” ООД-Мадан е договор № 230/27. 10. 2006г. – този път 20 772 лв. За договор за сътрудничество № 236/06.11. 2006 г. с фирма „МАКМЕТАЛ” ЕООД-СОФИЯ, при това за срок от 5 години - Приемане и временно съхраняване на черни и цветни метали, излезли от употреба батерии и акумулатори, отработени масла  и др., кметът не е отбелязал нито колко ще се плаща, нито нещо платено ли е вече. Защото той е в сила от 06. 11. 06 г.Затова пък 38 хил. лв. са изплатени от фирма „НИТРОКОМ”АД-София по договор №247/10. 11. 2006 г. - Покупко-продажба на недвижим имот  - незастроена земя, с обща площ 28 897.20кв.м. – с.Фабрика, както и 6400 лв. струва договор №248/10. 11. 2006 г. Инж.Денка Иванова Герчева- Пловдив - работен проект ”Водоснабдяване на с.Долен”. Следват 1800 лв. за „Техностройконтрол” ООД – Пловдив по договор № 249/10. 11. 2006 г. – за оценка на проектната документация на обект ” Водоснабдяване на с. Долен”, за да стигнем до

 

сумата 1 720 499 лв., от които

1 000 000 лв. вече платени

 

на известния храненик от общината - ЕТ „ЕЛЕКТРА – Асен Сидеров”-Златоград, за СМР на обект „Гл. канализационен колектор ІІ-А и ІІ-Б  Златоград”, по договор № 250/10. 11. 2006 г.Тлъста сума прибира и друг активен строител от Старцево -  ЕТ „ВАТ-В.Татаров”- с. Старцево, по договор № 253/16. 11. 2006 г. - СМР на обект ”Ул.”Горски пътник”-Златоград-част канализация” - 52 940 лв. След който отново следва договор с инж. Асен с № 259/27. 11. 2006 г. от ЕТ „ЕЛЕКТРА – Асен Сидеров”-Златоград - Проектиране и СМР на обект „Аварийно укрепване на бреговете на дере „Вълчанов дол” с изграждане на подпорна стена”. За проектирането сумата е 4740 лв., а за СМР: 78 694 лв.

 

Цялата сума е изплатена на „инженера”.

 

След договора с № 269/12. 12. 2006 г. за 16 525.43лв. с ЕТ „МИЗО - С. Мизов”-Златоград - СМР на обект ”Тротоарна настилка дясна част по ул.”Ст.Стамболов”, е договор № 275/14. 12. 2006 г. с ЕТ ”КРИС-МТ” ООД-Мадан, за СМР на обект „Земни работи на път Златоград-Заставата” - 498 941лв., изцяло платени. После е договор № 280/21. 12. 2006 г. с „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД-КЪРДЖАЛИ - Изготвяне на работен проект „Енергийно ефективна модернизация и реконструкция на уличното осветление в община Златоград”, за 30 хил. лв.; договор № 281/21. 12. 2006 г. с „Пътпроект” ЕООД-София - Изготвяне на работен проект ”Рехабилитация на уличната мрежа в с. Старцево, с цена 35 400 лв.А годината 2006 кметът завършва отново с познати лица -  ЕТ „ЕЛЕКТРА – Асен Сидеров”-Златоград, договор № 284/29. 12. 2006 г. - Почистване на речното корито на територията на с. Ерма река от диворастящи храсти, дървета, зимни наноси и вплели са в тях отпадъци”, на обща сума 107 578 лв.; както и с ЕТ „ЕРО-Х- Емил Хаджиев” – Златоград, по договор № 285/29. 12. 2006 г. - Покупко-продажба на недвижим имот  - обособена част „Ведомствен бар”, на стойност 67 571 лв.

 

(В следващия брой – сумите,

раздадени от Чаушев през 2007)

 

(Бр. 9/2008 на „Златоградски вестник”)