Новини

Местният парламент пак мина на поправителен

сряда, 23 април 2008 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Скандалното решение за местните инициативни групи (МИГ) от януарското заседание тихомълком бе отменено през февруари 

 

Само месец просъществува в правния мир решението на ОбС от януари т. г., според което по един скандален начин общината бе набутана във фалшиво сдружение от времето на Младен Чаушев, скалъпено заедно с кмета на Неделино в последните месеци от управлението им и призвано да усвоява средствата от финансовите фондове на ЕС за двете общини. Впоследствие от новото ръководство на Неделино изпратиха писмо, в което заявиха оттеглянето си от прибързано сформираното дуо със Златоград, но то не бе взето под внимание от мнозинството тук.

 На февруарското заседание това решение бе отменено без много шум и без каквито и да били прения, за разлика от предишното, когато лица от мнозинството се надпреварваха да изтъкват „аргументи” в подкрепа на самостоятелното участие на общината при усвояването на средства. Тогава в спора се включиха и представители от гражданското общество, чиято позиция, редом с тази на групата Джангалов-Кръстева-Романова и сие, бе представена в миналия брой на вестника под заглавие „Шайката в ОбС надмина и себе си по наглост”(бр. 4 на ЗВ от т. г.). Сега разтресените ханъмки и техните евнуси(пазачи) не гъкнаха, а послушно гласуваха обратното на онова, което защитаваха през януари. Естествено, защото така са им наредили Султанът, Принцът и Ковчежникът с пръстените. Което само потвърждава оценката ни за тях и за жалката роля, която им е отредена в управлението на общината през този мандат. За което, разбира се, ще им се плаща добре.

Освен че отменя предишното си решение, новото регламентира участието на общината в Сдружение „МИГ Златоград-Мадан-Неделино-Рудозем” – т. е. това, което се предлагаше както от кмета и гражданите миналия път, така и от специалистите по регионално развитие, обучавали на семинар съветниците цели два дни. Което обаче не им попречи на заседанието след това да гласуват точно обратното на дебатираното там.Новогласуваната МИГ за четирите родопски общини ще представлява публично-частни партньорства между тях, улеснено и от факта, че и трите общини са съседни на Златоград.

Управителният орган ще бъде общ, състоящ се до 9 лица, и ще бъде отговорен за предлаганата стратегия за местно развитие, разработена по изискванията на Програма за развитие на селските райони. Местните инициативни групи в страната ще бъдат около 60 и чрез тях българските общини ще ползват безвъзмездни финансови средства по ос №3 и №4 на ЕС за подпомагане на регионалното развитие. Неотдавна в Златоград немският експерт Томас Венгер обясни, че ще се предлагат за финансиране проекти в областта на селското и горското стопанство, екологично земеделие, за икономическа диверсификация на регионите.

 

Сред предложенията на кмета на общината М. Янчев са в Групата да бъдат включени като партньори местния бизнес, неправителствени организации, активни граждани, земеделски производители и пр., което би гарантирало прозрачността и ефективността при усвояване на средствата, но и общественото съгласие при избора на един или друг проект, който да бъде предложен за финансиране. Това е форматът, чрез който ще се разпределят средствата за развитие на общините оттук нататък, което ни задължава да дадем подобна гаранция пред обществото, смята Янчев. 

 

(Бр. 5/2008 на „Златоградски вестник”)