Новини

Управлението на Чаушев ще вони още дълго

сряда, 16 април 2008 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Смолянски вестник изнесе как екскметът Младен Чаушев „закопал” новия кмет на Златоград с договори за 38 млн. лв., подписани в последните дни преди местните избори миналата година

От  справка на Агенцията за обществени поръчки става ясно за сключените договори за строителство от Младен Чаушев с негови любими фирми, собственост на още по-любими общински съветници, разкри смолянския вестник „Отзвук” през януари.Всъщност за нас това не е новост, а просто едно продължение на материала ни от октомври 2007 със заглавие „Чаушев и съветниците пилееха парите ни, корумпират се взаимно”(бр. 19/18. 10. 07г.). Тогава цитирахме десетки договори за няколко милиона лева, сключени с приближени на кмета лица и фирми за изпълнение на обекти, най-много от които бяха тези с фирмата на Сидеров. В сегашното „продължение” виждаме как отново под масата са подписвани хартийки като за последно, току до последния ден от втория мандат на екскмета.  

Пет дена преди изборите

например, е сключен най-мащабният от контрактите – за „обезопасяване на трансграничната пътна връзка Златоград-вр. Костадин-Термес и подобряване на туристическата инфраструктура чрез монтаж на гъвкава система за укрепване на откоси”. Стойността е 11.9 млн. лв., а изпълнителят „Електра-Асен Сидеров”. С тази фирма е и договорът на Чаушев от 8 октомври, също броени дни преди изборите, за „инженерингова поръчка за колектор и канализационна мрежа в общинския център”. Целта е „подобряване на ВиК-инфраструктурата и развитие на туристическия потенциал”, а кандидатът отново е единствен, за сумата 2 159 738 лв. Пак от 8 октомври 2007 е и договорът му със Сидеров за „Колектор и канализационна мрежа на кв. „Тракия” в Златоград, с цел подобряване на ВиК инфраструктурата...” и т н. клишета за туризма, чиято стойност е 2 144 138 лв. – за подпорни стени и отводнителни мрежи по Вълчанов дол, където по-рано му се разминаха стените от двата края.

Следващия договор на Чаушев със Сидеров е с позната мотивировка: „Изграждане и рехабилитация на улици в Златоград, с цел подобряване на инфраструктурата, развитие на туристическия потенциал и подобряване на жизнената среда”. Според поръчката следва да се изготви работен проект и изпълнение на предвидените в одобрения проект СМР на главен канализационен колектор ІІ-В в Златоград. Стойността й е 2 159 987 лв.

От 27 юни пък е друг подобен договор, на абсолютно същата сума (близо 2 159 216 лв.), отново със Сидеров – „Изготвяне на работен проект и изпълнение на предвидените в одобрения проект СМР на главен колектор ІІ-В в Златоград”. 12 дни преди изборите

Чаушев подписва и друг договор за пътя до заставата. Стойността му е 4.7 млн. лв., възложена на единствения кандидат „Крис-МТ”-Мадан с управител Владимир Кехайов. Малко по-рано същата фирма, отново без конкуренция, подписва с кмета друг договор за пътя до заставата, на стойност 1.9 млн. лв. Обявен като „малката обществена поръчка”, въпреки че по закон „малка” е поръчката до 1.8 млн. лв.

На 21 юни е третият договор на Чаушев с „Крис-МТ”- Мадан – за главен колектор и канализационна мрежа в Ерма река, чиято стойност е 1 899 449 лв. пак същия „Крис” сключва договор за ул. „Антон Страшимиров” в Старцево. Цената е 488 582 лв.

Макар че в тези договори четем името Кехайов, това не значи, че инж. Сидеров отсъства – и в някои от тях той пак е залепен осезателно, но като „подизпълнител”, и така тандемът „Сидеров-Чаушев-Кехайов” е бетониран и непробиваем.

Два от договорите на Чаушев са с кърджалийската „Пътстройинженеринг” – за път Мадан-Златоград през Ерма река (313 880 лв.); и за ул. „Миньорска” в Старцево – стойност 240 566 лв. 

Единственият договор на Чаушев,

в който са участвали двама кандидати с оферти, е този за главен колектор ІІ в Долен, с изпълнител „СК-Валзах” на Владимир Енчев. Той е за изготвянето на работен проект и изпълнение на предвидените СМР на стойност 2.4 млн. лв. Останалите са с един-единствен кандидат, което означава, че общината е била нагло окрадена. Защото колкото повече фирми, толкова по-ниска ще е спечелилата цена.

За всички тези договори кметът е пускал обявления в сайта на АОП и всички са за срок на изпълнение 12 месеца. Всички те завършват със следните редове: „За проектирането и изграждането на обекта не е осигурено финансиране. Изпълнението на обекта ще започне след осигуряване на целеви средства от републиканския бюджет или европейските фондове. Плащането се извършва по банков път, след постъпване на целеви средства, на база на реално извършени дейности и надлежно оформени документи”. Което разбира се не пречи на Чаушев да подписва. За да подсигурява приятелите си, един от които наскоро му стана кум, и да не би, след като бъде изхвърлен от поста му, някой друг да дойде да строи, пък и, не дай Боже, новият кмет да започне да прави прозрачни конкурси и търгове...

Затова управлението на Младен Чаушев още дълго ще мирише лошо, по-точно ще вони страшно. Добре че поне влезе като съветник заедно с още 5-6 свои авери, за които тази воня винаги е била и ще бъде просто едно обикновено благовоние на парфюм от висша класа – благовонието на корупцията и банкнотите. Иначе как ще си плащат джиповете, за които са се наредили на опашка в София! 

 

(Бр. 4/2008 на „Златоградски вестник”)