Новини

ДПС продължава да бълва агенти в областта

понеделник, 14 април 2008 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ След Решения №№ 20, 21 и 22 на Комисията по досиетата – още трима златоградчани в служба на репресивните комунистически служби 

 

С решенията си от 19 декември 2007г., 8 и 29 януари 2008г., Комисията по разсекретяване документите на бившите репресивни служби на комунистическата Държавна сигурност завърши проверките си за принадлежност към тях на 35 хиляди кандидати за общински съветници за отминалите миналата година местни избори. За 700 от тях бяха открити документи, от които над 80 на сто са кандидати, издигнати от политическото съдружие БСП/ДПС, управляващо вече осма година страната ни. От тези 80 на сто превес имат кадрите на турската партия за бизнес и ислямизъм ДПС, особено активна в пробутването на кадрите си във властта и в Смолянска област.

С въпросните решения станаха известни още трима златоградчани, принадлежали към дейността на репресивните служби от преди 1989г.

Първият от тях е Александър Стаменов Ефимов от Златоград, вербуван от служителя Георги Ихтяров на 30 ноември 1977г. Освен от  Ихтяров, Ефимов е бил ръководен и от служителите на ДС Цветков и Дойчинов. Структурите, в които е осъществявано сътрудничеството са ОУ на МВР-Смолян-ДС; управление 06, направление "Т". Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството, е секретен сътрудник, агент с псевдоним Сергей. Документите, въз основа на които е установена принадлежността към органите, са Регистрационен дневник; картон образец 4; писмо вх. № 2017/ 24. 04.1990 г., което уведомява, че с протокол № 1 са унищожени материалите в личното и в работното дело на "Сергей"; доклад на МВР регистрационен № RB202009-001-05/01-08-I 2132/ 07.12. 2007 г. Според данните на Комисията, Ефимов не е снет от действащия оперативен отчет. Той беше кандидат за общински съветник в община Златоград, издигнат от ДПС.

Следващия кандидат-съветник на Златоград, с установена принадлежност към структурите на ДС е Маша Филипова Ехленова, вербувана от лейтенант Румен Стойчев на 06. 05.1986г. и ръководена от него. Структурите, в които е осъществявано сътрудничеството, е ОУ на МВР Кърджали-ДС, в качеството на секретен сътрудник, съдържател на явочна квартира, с псевдоним Бреза. Документите, въз основа на които е установена принадлежността към органите, е регистрационен дневник; картон образец 4; протокол с регистрационен № 89/ 29.01.1990 г. за унищожаване материалите на "Бреза"; доклад на МВР, регистрационен № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12. 2007 г. Ехленова не е снета от действащия оперативен отчет. Тя беше кандидат за общински съветник, издигнат от Българска социалдемокрация на кмета Младен Чаушев.  

Методи Давидов Сечков от с. Старцево също е бил вербуван за агент на ДС - от капитан Сергей Христов Зарев на 01. 12. 1978г. и ръководен от същия. Структурите, в които е осъществявано сътрудничеството, са ОУ на МВР-Смолян-ДС, както и РУ на МВР в Златоград. Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството, е секретен сътрудник, агент с псевдоним Марков. Документите, въз основа на които е установена принадлежността към органите, са документи от ръководилия го щатен служител; регистрационна бланка; регистрационен дневник; картон образец 4; лично дело IА-1931(См); доклад на МВР, регистрационен № RB202009-001-05/01-08-I-2132/07. 12. 2007г. Сечков не е снеман от действащия оперативен отчет на службите и до днес.

 Митко Стойков Карамфилов, роден през 1970г. в Неделино, вербуван от служителя Атанас Вълков на 27. 08. 1987г., също е действал за комунистическите служби. Ръководил го е както Вълков, така и Д. Данаилов в ДС-Хасково и в управления 03, 08, 02-ДС в качеството на секретен сътрудник, агент с псевдоним Иван. Документите, въз основа на които е установена принадлежността към органите, са Картон образец 4; копие от регистрационен дневник; доклад на Служба "Сигурност-ВП и ВКР", регистрационен № СС-7377/ 11.10.2007 г. Карамфилов не е снеман от действащия оперативен отчет. Кандидат е бил за общински съветник в община Момчилград.

От горните решения на Комисията по досиетата става ясна принадлежността към ДС и за още някои лица, кандидатирали се за общински съветници в областта.

 Андрей Василев Печилков от Смолян е бил ръководен от цели шестима служители на ДС в Смолян, отделение VІ, в качеството му на секретен сътрудник, съдържател на явочна квартира и агент с псевдоними Каюта и Сашо. Не е снеман от действащия оперативен отчет, кандидат за общински съветник в Смолян. Благой Тодоров Димитров от с. Павелско е бил секретен сътрудник, агент с псевдоним Богомил, кандидат за съветник в Чепеларе.

Боян Стоев Каров, също кандидат от Чепеларе, издигнат от ДПС, е бил агент, секретен сътрудник на ДС с псевдоним Антон. Снет е от действащия оперативен отчет през 1976г.

 Друг депесар агент, с псевдоним Пенев, кандидат за общински съветник в Смолян, е и Ваклин Лозанов Бошнаков, снет от действащия оперативен отчет през 1985г. Кандидат за общината в Смолян е бил и Венелин Векилов Кафеджиев, секретен сътрудник, агент на ДС с псевдоним Павлов.Вълчо Спасов Божилов е бил секретен сътрудник на ДС, „информатор” за 5-о отделение, 4 отдел, кандидат за съветник в Чепеларе.

Секретен сътрудник, съдържател на явочна квартира с псевдоним Светкавица, е бил Димитър Славчев Сакалийски, кандидат за съветник в Девин. Кандидат за Девин е бил и Найден Колев Атанасов – секретен сътрудник от Триград, с псевдоним Равик. Както и Славчо Асенов Бранделски от с. Кестен – секретен сътрудник, съдържател на явочна квартира с псевдоним Кошута. Отново за Девин кандидат е бил и Симо Кушев Топалов, секретен сътрудник, агент с псевдоним Монката. Кандидат за ОбС в Чепеларе е бил Пантелей Стоянов Мемцов, секретен сътрудник, съдържател на явочна квартира с псевдоним Рожен.

От ДПС има още кандидати за властта, като този от Девин, но кандидат за Борино – Неджатин Ахмед Кафа, секретен сътрудник, агент с псевдоним Борис, още не е снет от действащия оперативен отчет на службите. За Борино се бори и Мустафа Ахмед Мемиш, секретен сътрудник, агент с псевдоним Колев, с множество собственоръчно написани сведения и документи за получавани суми, както и разходни документи.   Секретен сътрудник с псевдоними Руфадов и Величков е и Сафет Реджепов Хърлов от Барутин, кандидат за Борино. За община Борино са кандидатствали и Сашо Янков Господинов – с регистрирани възнаграждения и разходни документи от щатни служители на ДС; както и Тодор Анастасов Тодоров – секретен сътрудник с псевдоним Ивайло, не снет от оперативния отчет, с множество документи за получени възнаграждения. 

 

(Бр. 3/2008 на „Златоградски вестник”)