Новини

"Мениджър за един ден" и в Златоград

четвъртък, 20 март 2008 ЦРОЗ

16 ученици от 9-ти клас на СОУ „Антим І” Златоград се включиха в националната инициатива „Мениджър за един ден”, която се  проведе на 18 март 2008г. Тя е организирана от фондация “Джуниър Ачийвмънт България”, като тази година се реализира в 46 населени места. Инициатива “МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН” дава възможност на ученици от цялата страна да съпреживеят един реален работен ден на представители на бизнес средите, държавните институции и неправителствените организации. За шести пореден път, “МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН” се проведе под патронажа на Министерството на Финансите на Република България. Инициативата на Джуниър Ачийвмънт се провежда ежегодно в над 200 страни в света. В нея вземат участие водещи компании, наложили своята марка на международните пазари, утвърдени обществени лидери и авторитети.  Разнородни бяха комапаниите – домакини от Златоград, включили млади мениджъри за генериране на нови управленски идеи- местни власти, бизнесорганизации, медии, НПО, банки : Община Златоград -Ралица Събева и Виктор Кафеджиев, Общински съвет Златоград-Людмила Хумчева, Сдружение „Център за развитие на Община Златоград” - Георги Цветков, International ASSET Bank - Джулия Кадиева, Дирекция “Бюро по труда” - Даниела Лилова, Дирекция “Социално подпомагане”-Катя Димитрова и Диана Благоева, “Бултекс” ООД - Анна Пехливанова, Росица Манева и Венелин Кафеджиев, “Югстрой” ООД - Димитър Дечев и Милко Милков,  ЕТ “Електра” - Ралица Христова, САТ-ТМ -Йордан Добрев и “Свобода-95” ООД -Магдалена Боюклиева. Церемонията бе открита в началото на работния ден пред паметника на „Дельо войвода”, където младите мениджъри  получиха конкретни задания за деня. Какво направиха  някои от мениджърите в деня на своето управление? Някои от тях  реализираха икономии в управлявананите фирми като ограничиха дневните разходи (Йордан),  други разпоредиха  предоставяне на обучение и безплатен достъп до интеренет  за  пенсионери (Георги), трети  организираха обсъждането  в ОбС на  общинската младежка програма за 2008 г. и поставиха въпроса за спортната база   (Людмила). Мениджърите в безнесорганизацииите съдействаха за намаляне на динамиката (Анна) или се разпореждаха за фирмените финансови безкасови операции  (Ралица). В края на деня всички участници получиха сертификати, връчени  на обща среща в залата на Общински съвет, след заседанието на ПК по младежки дейности, спорт и туризъм. Какво научиха младите мениджъри? Може би, че навсякъде е нужно сериозно, отговорно, на моменти и нестандартно поведение. А също, че и в Златоград има много възможности за изява и реализация на младите хора.

И няколко снимки ...