Новини

Интриганти безверници рушат духовния живот на вярващите в Ерма река - ІІ

понеделник, 10 март 2008 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ 10 000 лв., дарени от „Горубсо” и Доган на ермореченци, потъват в джобовете на джамийски деятели

 

От същите безверници многократно съм заплашван, че ще ме пребият, търпял съм псувните им, защото не искаха да проведем събранието в джамията, а настояваха то да стане в читалището. За всички заплахи и своеволия, вършени срещу вярващите в селото, съм информирал Районното управление на МВР, защото истината е на моя страна. В полицията казах, че никога няма да стана съучастник с тези хора, които вземат от залъка на бедните хора с 60-80 лв. пенсия. От такива хора се искат по 12 лв. за джамията, като ги заплашват, че ако не дадат пари, няма да ползват услугите на джамията. А отделно за всеки курбан искат от всички по 10 лв.

Въпреки че горните лица не дават отчет за събраните и разходвани народни пари, ние ще продължим да настояваме пред прокуратурата и областното мюфтийство за контрол. Ако те не вземат мерки, ще се отнесем до централните институции в София.

Ето един пример за курбана в Ерма река преди време. След дълга и внимателна подготовка, с определени отговорници за всичко, бяха събрани по квартали пари общо 3708 лв. и дарение от „Горубсо” 5 хил. лв., които бяха преведени на кмета Зарко Хаджиев и предадени на Данчо Крушков, касиер на настоятелството. Но два дни след това той дойде при мен и каза, че са му откраднали парите за курбана. Казах му, че сме разгласили на хората от четири града и пет села и те ще дойдат на курбана, така че веднага да намери парите. Казах и на кмета, а той само се подсмихна, а Алекси Моллов, който беше наблизо и чу, каза, че мафията работи усилено.

На курбана хората бяха дали много подаръци (дрехи, храни, платове и пр.), които да се разпродадат, както си му е реда. Дойдоха две жени при мен и казаха, че струпаните подаръци за курбана се крадат и веднага викнах Данчо да внимава какво става. Той ме нагруби с различни думи и каза, че от тези парцали не могат да изкарат и 300 лв. Андрей Пехливанов, който събираше парите, ми каза, че му е предал 364 лв., но когато правил отчета, Данчо е записал само 250 лв. Когато приключихме курбана, и след като е било разпродадено останалото в казаните (без знанието на настоятелството), ми казаха, че имаме наличност от 6 хил. лв. Казах им, че отчет ще дадат на настоятелството и пред кмета – за всичко, което е получено и което е изхарчено. С голямо настояване принудихме Данчо Крушков да дойде пред настоятелството и кмета и да даде отчет. Секретаря на Джамийското Сариев събра изложените цифри и се оказаха сума от 6973 лв.

Когато през 1999г. трябваше да напусна джамията в с. Ерма река, оставих в касата ни 3500 лв. от натрупани средства от курбани, които лично са предадени на постъпилия тогава Ружди Кюлевчиев. През следващите години той и Йордан Крушков, когото определя за касиер, правят курбаните и като знам от опит колко пари се събират всяка година, пресметнах, че до курбана през 2004 в касата ни тряба да има около 7500 лв. Или сума, с която можем да направим два курбана, без да се събират пари от населението. Не е изключено тази сума да е била и по-голяма, но това могат да кажат онези, които ги споменах вече и които отказват да дават отчет на хората, на които са призвани да служат. И когато за курбана през 2004 попитахме касиера Йордан Крушков с какви пари разполагаме в момента, той без да проверява каза, че имаме 2015 лв. което е невъзможно и значи близо 5500 лв. са били присвоени поетапно или наведнъж от Крушков и имама Ружди. До 1998г. имаше джамийско настоятелство, което следеше за приходите и разходите и затова нямаше проблеми. С постъпването му като имам започват караниците и съмненията за злоупотреби, същият принуждава хората да напускат, за да няма кой да му държи сметка нито за приходи, нито за разходи и на множество примери се натъквах, когато пари в наличност, за които бях сигурен, че ги имаме, вече ги нямаше. Стотици пъти Ружди Кюлевчиев слуша упреци от хората, че не си е на мястото, че злоупотребява, лично съм свидетел, че дори в петъчни дни, когато богомолците са най-много, не идва и така създава затруднения в обредите. Същият, както вече споменах, на два пъти напуска поста си и започва работа във флотацията, а когато тръгвхаме някак да се справяме, отново се връща и отново разстройва духовния живот в селото с интриги и злоупотреби.

Ето пак пример. През 2004г. събрахме от дарения 10716 лв., от които 5 хил. лв. от „Горубсо”, дойде и Ахмед Доган и обявиха, че е дарил и той 5 хил. лв., които пари обаче никой не е видял, и 716 лв. от граждани. Отделно от продажби, от кожи, подаръци и др. продукти, се събраха 1129 лв., към които трябва да се прибавят остатъкът от 2003 г.(7500 лв.) и други приходи, описани в книгите ни и така сумата в наличност трябва да е над 20 хил. лв. Когато решихме да направим ревизия на Йордан Крушков, бяхме пресметнали, че разходите за 2004 са били за 3753 лв., но лицето Крушков ни представи разходи за курбана 5690 лв. Останалите са присвоени от него и нищо чудно това да е правил и през следващите години, когато никой не му е търсил сметка за приходи и разходи. Ние от настоятелството бяхме сигурни, че 16 547 лв. трябваше да я има в момента като сума при нас и касиера Крушков. Затова казах пред хората, че трябва да посочим нов човек за касиер, а Данчо скочи срещу мен и каза, че съм комунист, фашист, мафиот.

Хората поискаха да отнеса въпроса до МВР и аз направих изложение, а Крушков категорично отказваше да издаде парите и архива на друг човек. По съвета на МВР-Златоград отнесох въпроса до областното мюфтийство, откъдето пък ме насочиха към Районния прокурор, който да разследва всички злоупотреби. Ружди обаче навсякъде казваше, че не го е страх, защото и мюфтията, и прокурора му били приятели, а в полицията са негови хора. Точно това се потвърди след не много дълго време, защото никой не потърси отговорност от злосторниците и бяха оставени да продължат да лъжат и крадат хората в Ерма река. 

Хамид Кюлевчиев – бивш председател на Джамийското настоятелство

Бекир Кехайов – бивш касиер, Идрис Сариев – бивш секретар

 

(Бр. 2/2008 на „Златоградски вестник”)