Новини

Старата песен...на стар глас

четвъртък, 06 март 2008 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Новите съветници поеха щафетата от старите по източването на общинските пари с тлъсти възнаграждения

 

На последното заседание на ОбС председателят Пламен Чингаров поиска от съветниците да представят банковите си сметки, по които да им се начисляват заплатите, без да е необходимо да ходят да се подписват в касата на общината. И има защо – от подготвената справка става ясно, че наистина старата песен, добре усвоена в компрометирания предишен състав на съвета, ще продължава да звучи, макар и прегракнала до отврат, и в сегашния.

Както отбелязахме в един от предишните си коментари, мнозинството в „новия” ОбС бърза да работи и приема решенията си по стария правилник за работа, за да може както да запази за себе си безсмислената синекура, наречена зам.-председател на ОбС, така и да начислява заплатите си по него, защото се очаква, че с новия правилник те малко ще бъдат понамалени. Затова сега виждаме от табличката, че заедно с осигуровките върху брутната сума, дължими от работодателя им кмет, председателят Чингаров запазва твърдото си възнаграждение от около 650 лв. месечно, заместникът му Григор Джангалов закръгля заплата от около 400 лв., а останалите, в зависимост от броя на комисиите, в които участват, а и от това дали са председатели в тях, са както следва: Йорданка Романова – бруто 234 лв., а заедно с осигуровките около 260лв.; Антон Симеонов – бруто 216лв., общо 250лв.; Евелина Лазарова – бруто 306лв., общо около 350лв.; Емилия Драганова – 324лв., общо 350лв.; Емил Хумчев – 324лв., общо 350лв.; Жечка Хаджийска – 324лв., общо 350лв.; Кирил Даскалов – 252лв., общо около 300лв.; Кирчо Мемов – 216лв., общо 250лв.; Младен Чаушев – 324лв., общо 350лв.; Невена Александрова – 216лв., общо 250лв.; Недялко Славов – 270лв., общо около 340лв.; Нина Пашова – 270лв., общо 340лв.; Яким Дюлгеров – 216лв; общо 250лв.; Величко Сидеров – 234лв., общо около 300лв.; Емилия Кръстева – 360лв., общо с осигуровките около 430лв.

Разликите в заплатите за двата месеца се дължат на това, че през ноември все още не бяха раздадени постовете в комисиите. Което пък обяснява защо някои от съветниците са не само председатели и зам.-председатели, но в други комисии са още и обикновени членове. С други думи – блъскането за пари отново ще е „страшна работа”, както казваха в една популярна реклама.

 

(Бр. 2/2008 на „Златоградски вестник”)