Новини

Tърг с явно наддаване за отдаване под наем на обособена част

Thursday, 07 February 2008 Община Златоград Костадин Башев
ОБЯВА

 

Общинска администрация - Златоград уведомява,  че на  22.02.2008 г. от 10,00 часа в залата на Общински съвет Златоград ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособена част - Офис № 1 с площ от 16,00 кв.м. на ІІ-ри етаж в административна сграда в УПИ ХХ, кв.73 по плана на в град Златоград, при следните условия:

  • с предназначение за стоматологичен кабинет.
  • начална месечна наемна цена за обекта в размер на 52,80 лева.
  • срок за отдаване под наем на обекта до провеждане на процедура за продажба, но не по дълъг от 5 години.
  • депозит за участие в търга в размер на 200,00 лева
  • основните и текущи ремонти на отдаденият под наем обект във връзка с обособяването му за ползване по предназначение са за сметка на наемателя.

         Заявление за участие се подават, закупува се тръжна документация и се внася депозит до 17,30 ч. на 21.02.2008 г. в Центъра за информационно и административно обслужване, на партерния етаж в сградата на Общинска администрация - Златоград, ул. "Стефан Стамболов" № 1.

         За допълнителна информация на телефон 03071 /2551 - вътрешни 32, 44 - Дирекция "Административно-правно и информационно обслужване, собственост и обществени поръчки"