Новини

За проблемите на хората с увреждания

вторник, 08 януари 2008 ЦРОЗ
Във връзка с планираното през месец януари извънредно заседание на ОбС Златоград по  проблемите на хората  с увреждания и възрастните хора, Постоянната комисия  по евроинтеграция   и социална политика кани представители на НПО, квартални клубове и заинтересовани граждани  и институции  от 14,00 ч .  на  10.01. 2008 г. /четвъртък/    в  залата на ОбС  за обсъждания  по следните въпроси:

 1.         Предложения за социална програма за 2008 г (елемент  на стратегията за предоставяне на социални услуги за хора с увреждания)

2.         Взаимодействие между неправителствени организации на хора с увреждания и местни власти по проблемите на  хората с увреждания и възрастните хора

3.         Други.                         Заседанието на Общински съвет Златоград, където ще бъдат представени становищата  на Постоянната комисия ще се състои на 18/01/2008 г, петък от 14:00 ч.

Емилия Кръстева - Председател на ПК ЕИСП