Новини

ПОКАНА за Първия етап от публичното обсъждане на бюджет 2008

Monday, 07 January 2008 Община Златоград Костадин Башев

П О К А Н А

Общинска администрация Златоград отправя покана към жителите на  общината за участие в Първия етап от публичното обсъждане на бюджет 2008, което ще се проведе на 14.01.2008 г. (понеделник) от 16.00 - до 18.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет Златоград - етаж 2.

Първият етап от публичното обсъждане на бюджетна процедура 2008 г. включва: 

  • Формиране на приходната част на бюджет 2008 г.;
  • Размер на местните данъци и такси.

В деловодството на общинска администрация могат да бъдат подавани и писмени предложения и мнения, свързани с формирането на бюджет 2008 г.

Предварителни материали могат да бъдат получени в дирекция „Финансово-счетоводни и стопански дейности", ет. 5.

За допълнителна информация тел.: 22 30 и 45 77.