Новини

Отвори врати Дневен център „Зора” в Златоград

четвъртък, 03 януари 2008 ЦРОЗ

В навечерието на Коледа  в  Златоград бе официално открит Дневен Център за деца с увреждания. Лентата прерязаха  кмета на общината Мирослав Янчев и Регионалния директор на РДСП Сийка Иванова.  В официалната церемония участваха още Гергана Малинова – Регионален координатор  „Международни програми и проекти” към Агенция  за социално подпомагане,  Мария Делева – ръководител на БЧК-Смолян, Димитър Кузманов – представител на Областна администрация Смолян, Председателя на ОбС и председателите на Постоянни комисии – Пламен Чингаров, Емилия Кръстева, Емилия Драганова, Антон Симеонов, Нина Пашова,  Заместник кмета Севдалин Севриев, Секретаря на общината Ангелина Топчиева, Директора на ДБТ – Димитър Алендаров, представители на ОбА на  Дирекция Социално подпомагане, медии, родители,  граждани, членове на екипа.

            При откриването ръководителят на проекта Пламен Чингаров заяви, че  с церемонията се дава  официален старт на   Дневен  център за деца и младежи с увреждания в гр. Златоград. Дневен център, който е наречен  „Зора”. „Зора” като символ на утрото, символ на свежестта, на кристално изчистените взаимоотношения, изпълнени с грижи към децата и младежите,  посещанащи  центъра. "На срещата  на екипа с родителите  бяхме призовани не просто да се грижим за тези деца, а  да съпреживяваме тяхното настроение,  да влагаме старание и човечност и най-вече -  да се отнасяме с любов  към тях”.

Сийка Иванова пожела на Дневен център „Зора” да озарява цялата община и област и да бъде пример за предоставяне на образцова социална услуга.  Кметът на общината Мирослав Янчев изрази готовност да подкрепя нови подобни инициативи и  социално ориентирани проекти. В изказването на председателя на Комисията по Евроинтеграция и Социална политика в ОбС Емилия Кръстева бе откроена ролята на партньорството между община, държавни институтуции, родители и неправителствени организации в подготовката и реализацията на проекта. От името на родителите Нина Пашова сподели   че откриването на Дневния център е придобивка за Златоградска община и е показател за позитивното обществено отношение към децата с увреждания. Поздравителни адреси бяха поднесени от името на Областния Управител д-р Петър Фиданов и от БЧК –Смолян.

Директорът  на Центъра Ангел Шопов благодари за оказаното доверие и потвърди готовността на екипа да отдаде грижи, старание и усилия за децата в ценътра. Той сподели, че дневният център за деца и младежи „Зора” в  Златоград се изгражда благодарение на проект на Община Златоград по програма „Деинстутитуционализация посредством предоставяне  услуги  за общността за рискови групи” на програма ФАР. Финансира се от ЕС и РБ. Неговият капацитет е 15 деца и младежи  от всички населени места на общината, на които е осигурен  ежедневен транспорт.Мултидисциплинарният екип включва  :

-         медикопедагогически екип – логопед, рехабилитатор, медицинска сестра;

-         възпитателен екип – специален педагог, санитари,

-         технически персонал – готвач

            Дневният център в Златоград е втория в областта. Избрана е тази форма, за  да се осигури на децата естествена обстановка, която  стимулира развитието, която отчита рисковите фактори за развитието на  всяко дете. Дневният център е комплекс от социални услуги за цялостното обгрижване на децата през деня, свързани  със задоволяване на  ежедневни,  здравни, рехабилитационни протребности, организиране на свободното време и личните контакти. В него се предлага специализирано оборудване и обзавеждане, съобразено с  потребностите на децата.

Гостите направиха посещение из помещенията на Дневния център – занималня, две обособени  спални помещения, кабинет за рехабилитатор, оборудван с бягаща пътека, велоергометър, вибромасажьор,  др уреди, логопедичен и медицински кабинети, кухня .

Още през първия ден  децата от центъра имаха възможност да се радват не само на новата обстановка, но и на  първите дарения:

-         Цветен телевизор с DVD – от общинската организация на ГЕРБ с ръководител Антон Сименов

-         Музикална уредба – от Община Златоград, връчена от Кмета на общината Мирослав Янчев;

-         Отоплителни уреди- от  лични дарения на общинските съветници

-         Достъп до кабелна телевизия –  от Телевизия САТ ТМ Златоград.

Съпричастността на всички присъстващи окуражи екипа, защото бе потвърждение, че и занапред ще бъдат заедно в решаване на ежедневните проблеми и споделяне на дребните  житейски радости.

Кадри от откриването може да видите в галерията или тук.

Екип на проект Дневен Център "Зора"