Новини

Каква „такса смет” да плащаме през 2008 г?

вторник, 25 декември 2007 ЦРОЗ

Постоянната комисия по Финанси, общинска собственост и транспорт при ОбС Златоград отхвърли предложението на Кмета на общината  за увеличаване с  50% на   План Сметката от Таксата битови отпадъци  - на 347 хил лв (при  230 хил за  2007 г). Предложените ставки са както следва :

-         За физически лица в  Златоград -   5,7 промила върху данъчната оценка на имота.

-         За  физически лица в др.населени места  - 2,7 промила

-         За фирми – 20,76 промила върху отчетната стойност на имотите;

-         За фирми, плащащи по количество извозен отпадък – 20,96 лв / куб.м

Мотивите  на кмета за исканото драстично увеличение на таксата  са свързани с необходимостта от извозване на отпъдъците до Мадан, остатъчен дефицит, закупуване на  нови съдове, сметоизвозна кола и мотометачна машина.

Съветниците противопоставиха други доводи -  залагане на „раздути” показатели в план-сметката,  прекомерното количество нови кофи за закупуване, след като ежегодно те се подменят на почти 30 %. През предходната година също е закупена нова сметоизвозна кола и организирано  транспортиране до депо в Мадан. Те предложиха механизъм, предвиждащ  осигуряване на нови сметоизвозваща и мотометачна машина при съхраняване тежестта за граждани от предходната година- 5 промила за Златоград и 2,5 промила за другите населени места.   Според тях   увеличаване на данъчните оценки на имотите в Златоград  с 20% през 2007 г  не допуска ново  увеличение и през 2008 г.

Окончателният размер на таксата битови отпадъци ще бъде решен  по време на заседанието на Общински съвет Златоград, насрочено за  27 декември.

Пламен Чингаров