Новини

Втора присъда от Смолян за екскмета Чаушев

неделя, 16 декември 2007 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

 

За втори път Смолянският окръжен съд произнесе присъда по дело на досегашния кмет на Златоград Младен Чаушев. Първата беше през юни т. г. за използване не по предназначение 73 435 лв. целеви бюджетни средства, установено от Държавен финансов контрол в Смолян. Тогава му бе наложена 800 лв. глоба и 366 лв разноски по делото, плюс лишаване от право да заема ръководни държавни и обществени длъжности за срок от една година. Тази присъда в момента е обжалвана през Апелативния съд в Пловдив.

Втората присъда е от миналия месец и е по делото за даване на концесия на минералната вода в Ерморечието, присъда по което получи и председателят на ОбС Пламен Чингаров. Първоначално получил оневиняване от СОС, то бе върнато от Пловдивския апелативен съд за ново  разглеждане от друг състав в Смолян. Сега присъдата на магистратите е една година затвор при 3-годишен изпитателен срок и лишаване от правото да заема обществени постове за една година. Обвинението е за превишаване на властта и ползване на документ с невярно съдържание при учредяване на дружество за експлоатация на находището с гореща минерална вода в района на Ерма река. Припомняме, че Чаушев сключи през 2003г. договор, при който общината участва в учредяване на дружеството "Родопи еко проджектс" с дял от 10%, каквото участие има и ГОРУБСО- Златоград. Останалите 80 на сто се притежават от "Бългериан еко проджект". Подправено решение на общинския съвет обаче, изпрати договорът в съда, а последното решение сега го отпраща отново в Пловдив, където екскметът обжалва. Даденото на "Родопи еко проджект" право на ползване на геотермалното находище е с дебит, десетократно по-голям от предвиденото количество от МОСВ. Освен това концесията е дадена без решение на съвета, без изготвен правен, финансов и екологичен анализ, както и без концесионна такса за общината.

 

(Бр. 20/2007 на „Златоградски вестник”)