Новини

Международен ден на хората с увреждания

вторник, 04 декември 2007 ЦРОЗ
 

За  четвърти път  Община Златоград отбеляза тържествено международния ден на хората с увреждания – 03 декември. Проявата бе организирана от Центъра за социална рехабилитация и интеграция с активното участие на сдруженията на хора с увреждания на територията на общината -  Районен съюз на хората със зрителни увреждания, Сдружение на хора с увреждания “Надежда”, подразделения на СИБ и териториалната организация на глухите. Препълнената зала показа екипната работа между държавни институции, местна власт и НПО. Мероприятието е част от приетата от Общински съвет “ Стратегия за развитието на социалните услуги в Община Златоград”.

На този ден в цял свят се организират кампании с цел постигане на ефективна промяна в условията на живота на хората с увреждания. В тази връзка Общински съвет- Златоград на свое радовно заседание взе решение за провеждане на извънредна сесия през месец януари 2008 година, посветена изцяло на хората с увреждания и възрастните хора. Мотото на работата е “Всичко за хората с увреждания, заедно с хората с увреждания”, с цел постигане на условия на живот, в които хората със специфични потребности да имат възможност за избор и могат да живеят назависимо, качествено и достойно.

Гости на тържеството в Златоград  бяха г-жа Сийка Иванова – директор на Регионална Дирекция за социално подпомагане-Смолян, д-р Костадин Марков – главен инспектор към Агенцията за социално подпомагане, Председателят на ОбС, Председателят  на ПК по евроинтеграция и социални дейности, Кмета на Община Златоград, представители на медиите и други гости. За доброто настроение на хората с увреждания се постараха Веселина Бабаджанкова и трио “Шемет”, детски  танцов състав “Меркалийче” и талантливи представители  от участниците.