Новини

П О К А Н А

петък, 16 ноември 2007 ЦРОЗ

Общинска администрация Златоград отправя покана към всички юридически лица, които имат вземания от Община Златоград да заявят това в срок до 30 ноември 2007 г.

Документи за извършени разходи ще се приемат от Финансовия котрольор на Община Златоград, етаж 5, стая №2. Представени след този срок документи за разходи няма да бъдат приемани .

За допълнителна информация тел : 03071/25 81.

Общинска администрация  - Златоград