Новини

Молим за мерки срещу лицето Величко Сидеров

понеделник, 22 октомври 2007 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Писмо до редакцията от Общинска избирателна комисия – Златоград

 

 По повод възникнал инцидент в Общинската избирателна комисия, предизвикан от досегашен общински съветник и кандидат в настоящите избори, в редакцията получихме жалбата, подписана от всички членове на ОИК, изпратена до ЦИКМИ, ОБЛАСТНА ПРОКУРАТУРА, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ, РПУ - ЗЛАТОГРАД, както и ПП „РЕД, ЗАКОННОСТ, СПРАВЕДЛИВОСТ”, чийто кандидат е въпросният съветник. 

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме ви, че на 04. 10. 2007г. в 18. 45 ч. г-н Величко Асенов Сидеров - представител на ПП „Ред, законност и справедливост”, пристигна в ОИК, за да получи удостоверение за регистриран кандидат за общински съветник. Работното време с обществеността  приключва в 17.00 ч. След отправена забележка от страна на председателя, че в момента се работи по документацията и не е удобно влизането на външни лица и молба да си получи удостоверението на следващия работен ден през работното време на комисията, той започва да се държи арогантно и вулгарно, да обижда председателя и комисията, че е некомпетентна и че председателят на комисията е никоя. Председателят го приканва да напусне ОИК, при което той агресивно се насочва към нея, но не се стига до физическа саморазправа, благодарение на  членовете   на комисията г-н Венелин Мангарудов и г-жа Иванка Дилановска. По време на инцидента беше сигнализирано в РПУ гр. Златоград и призовани за намеса. Органите на реда се отзоваха, но г-н Сидеров беше напуснал сграда на общината.

На 05. 10. 2007 г. комисията заседава  извънредно относно случая и с Решение № 112/05. 10. 2007 г. реши да уведоми писменно ЦИКМИ, Областна прокуратура, Областна дирекция на полицията и медиите, като изразяваме нашето възмущение от държанието на г-н Сидеров към председателя и изказването му срещу членовете на комисията, с което уронва авторитета на същата.

Молим компетентните органи, представляващи областна дирекция на прокуратурата и областна дирекция на полицията, да предприемат съответните мерки срещу лицето Величко Асенов Сидеров, като вземат предвид гореизложеното и обстоятелството, че членовете на ОИК по смисъла на ЗМИ са длъжностни лица. Жалбата подаваме и заради това, че е необходимо да се създаде нормална обстановка в ОИК, която да изпълнява задължениета си спокойно в нормални условия за работа.

 

(Бр. 18/2007 на „Златоградски вестник”)